Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) draagt bij aan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Dit doet ODNV door milieutaken uit te voeren voor de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten en de provincie Gelderland. Voor bedrijven en inwoners in de regio is ODNV de uitvoeringsorganisatie voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op het terrein van milieu(veiligheid).

Service & contact

Heeft u vragen over de dienstverlening van ODNV? Neem gerust contact met ons op.

info@odnv.nl
0341 474 300

Vergunningverlening

ODNV is verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan bedrijven die vallen onder de Wet milieubeheer. Bij het oprichten, verbouwen of uitbreiden van uw bedrijf is het belangrijk dat u vooraf contact opneemt met uw gemeente.

Toezicht en handhaving

ODNV bezoekt bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen om te controleren of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt. De frequentie is afhankelijk van de grootte en de activiteiten van het bedrijf.

Advisering

ODNV heeft experts in huis om op verschillende (milieu)onderwerpen te adviseren, zoals energie, bodem, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, lucht, geluid en externe veiligheid.

Nieuws

Brancheplannen

Branchegericht toezicht Automotive en Dierhouderijen “Door slimmer met informatie om te gaan bereiken we een groter effect met ons toezicht” Iedere vorm van toezicht is gericht op een verbetering van het naleefgedrag. Om het effect van ons toezicht te vergroten, is ODNV gestart met branchegericht toezicht. Tot op heden was het gebruikelijk om alle bedrijven

Officiële start van MijnEML

Paul van Liempt, medewerker Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) snijdt de taart aan en hiermee is de officiële start van MijnEML een feit. De applicatie is online en kent ondertussen al een mooi aantal gebruikers. Een gesprek tussen Paul van Liempt en Oene Venema van Energieke Regio Noord Oost Nederland (ERNON) in oktober 2018 was de aanleiding