Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) draagt bij aan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Dit doet ODNV door milieutaken uit te voeren voor de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten en de provincie Gelderland. Voor bedrijven en inwoners in de regio is ODNV de uitvoeringsorganisatie voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op het terrein van milieu(veiligheid).

Service & contact

Heeft u vragen over de dienstverlening van ODNV? Neem gerust contact met ons op.

info@odnv.nl
0341 474 300

Vergunningverlening

ODNV is verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan bedrijven die vallen onder de Wet milieubeheer. Bij het oprichten, verbouwen of uitbreiden van uw bedrijf is het belangrijk dat u vooraf contact opneemt met uw gemeente.

Toezicht en handhaving

ODNV bezoekt bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen om te controleren of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt. De frequentie is afhankelijk van de grootte en de activiteiten van het bedrijf.

Advisering

ODNV heeft experts in huis om op verschillende (milieu)onderwerpen te adviseren, zoals energie, bodem, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, lucht, geluid en externe veiligheid.

Nieuws

Nieuwe norm PFAS

Landelijke PFAS-normen Vanaf 1 december 2019 geldt voor alle gemeenten in de regio Noord-Veluwe* het door het Rijk gepubliceerde geactualiseerd tijdelijk handelingskader PFAS. De eerder vastgestelde tijdelijke Noord Veluwse toepassingsnormen voor landbodem komen hiermee te….

Inspiratiebijeenkomst Gegevensuitwisseling

Dinsdag 24 september 2019 vond bij ODNV de Inspiratiebijeenkomst Gegevensuitwisseling plaats. Bij deze bijeenkomst was iedere gemeente goed vertegenwoordigd. De groep was zeer divers en bestond uit informatiebeheerders, beleidsmedewerkers, milieu en RO adviseurs en vergunningverleners…..