Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) draagt bij aan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Dit doet ODNV door milieutaken uit te voeren voor de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten en de provincie Gelderland. Voor bedrijven en inwoners in de regio is ODNV de uitvoeringsorganisatie voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op het terrein van milieu(veiligheid).

Service & contact

Heeft u vragen over de dienstverlening van ODNV? Neem gerust contact met ons op.

info@odnv.nl
0341 474 300

Vergunningverlening

ODNV is verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan bedrijven die vallen onder de Wet milieubeheer. Bij het oprichten, verbouwen of uitbreiden van uw bedrijf is het belangrijk dat u vooraf contact opneemt met uw gemeente.

Toezicht en handhaving

ODNV bezoekt bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen om te controleren of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt. De frequentie is afhankelijk van de grootte en de activiteiten van het bedrijf.

Advisering

ODNV heeft experts in huis om op verschillende (milieu)onderwerpen te adviseren, zoals energie, bodem, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, lucht, geluid en externe veiligheid.

Nieuws

Informatieplicht energiebesparing

In dit artikel wordt kort geschetst wat de informatieplicht energiebe­sparing inhoudt en wat de rol van Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) is. Voor meer informatie kunt u altijd per e-mail of telefonisch contact opnemen met ODNV. Onderaan dit artikel zijn de contactgegevens opgenomen en enkele linkjes naar relevante websites. Eén daarvan is die van de Rijksdienst Voor

Gemeentelijke contactpersonen

  Sinds enige tijd hebben we binnen ODNV een nieuwe rol ontwikkeld, de gemeentelijk contactpersoon, oftewel GCP. Er zijn een aantal redenen geweest om deze rol in het leven te roepen:   als ODNV willen we graag vroegtijdig aan tafel zitten zodat milieuaspecten vanaf het begin worden meegenomen in een ontwikkeling; tijdig kunnen schakelen op