Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) draagt bij aan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Dit doet ODNV door milieutaken uit te voeren voor de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten en de provincie Gelderland. Voor bedrijven en inwoners in de regio is ODNV de uitvoeringsorganisatie voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op het terrein van milieu(veiligheid).

Extra aandacht voor risico’s vanwege coronavirus

Service & contact

Heeft u vragen over de dienstverlening van ODNV? Neem gerust contact met ons op.

info@odnv.nl
0341 474 300

Vergunningverlening

ODNV is verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan bedrijven die vallen onder de Wet milieubeheer. Bij het oprichten, verbouwen of uitbreiden van uw bedrijf is het belangrijk dat u vooraf contact opneemt met uw gemeente.

Toezicht en handhaving

ODNV bezoekt bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen om te controleren of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt. De frequentie is afhankelijk van de grootte en de activiteiten van het bedrijf.

Advisering

ODNV heeft experts in huis om op verschillende (milieu)onderwerpen te adviseren, zoals energie, bodem, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, lucht, geluid en externe veiligheid.

Nieuws

Brancheplan Sport & Recreatie

Twee jaar geleden is door 6 van de 7 Gelderse Omgevingsdiensten de weg ingeslagen van Branchegericht toezicht bij bedrijven. In plaats van willekeurig te controleren wordt aan de hand van een uitgebreide risico- en naleefanalyse….

Ondernemer positief over advies om te voldoen aan de Informatieplicht

ODNV heeft recentelijk een aantal brieven verstuurd naar bedrijven die, volgens ons, nog niet voldaan hebben aan de Informatieplicht energiebesparing. Bij deze brief hebben we ook een informatiefolder gedaan van Mijn EML.nl. Dit is een….