Samen werken aan een gezonde en veilige leefomgeving

Omgevingsdienst Noord-Veluwe draagt bij aan een veilige en gezonde leefomgeving. Wij voeren milieutaken uit in opdracht van acht gemeenten en de provincie Gelderland.

Veel bezocht

 • Voor bedrijven

  Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Waar moet u rekening mee houden?

 • Overlast en klachten

  Ervaart u overlast van afval, stank of lawaai? Dan kunt u een milieuklacht indienen bij uw gemeente. In veel gevallen behandelt ODNV uw klacht.

 • Contact

  Heeft u vragen over de dienstverlening van ODNV? Neem dan contact met ons op. Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 16.00 uur.

Nieuws

Indienen informatie- en/of onderzoeksplicht Energiebesparing verruimd tot 1 januari 2024

Vanwege het niet goed functioneren van het eLoket krijgen bedrijven uitstel voor het indienen van hun rapportage.

We bereiden ons voor op de Omgevingswet

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Een grote verandering in de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving.

De Omgevingswet komt er aan

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. 

Vanaf 1 januari 2024 gelden er nieuwe regels voor vergunningaanvragen.

Wat verandert er voor u?

Kennisbank

Bouwen, slopen en het milieu

In een gebouw kunnen dieren of planten aanwezig zijn. Voordat u gaat slopen of (ver)bouwen, moet u controleren of er…

Milieuwetgeving en het Activiteitenbesluit

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer. Ze gaan…

Asbest bij bedrijven

Heeft u een bedrijf waar asbest is aangetroffen en wilt u dat verwijderen? Dan moet u dit altijd laten doen…
 • Over ons

  Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) draagt bij aan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. In opdracht van de gemeenten en de provincie Gelderland verstrekken onze vergunningverleners omgevingsvergunningen en zien onze toezichthouders erop toe dat bedrijven voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu(veiligheid).