Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) draagt bij aan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Dit doet ODNV door milieutaken uit te voeren voor de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten en de provincie Gelderland. Voor bedrijven en inwoners in de regio is ODNV de uitvoeringsorganisatie voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op het terrein van milieu(veiligheid).

Service & contact

Heeft u vragen over de dienstverlening van ODNV? Neem gerust contact met ons op.

info@odnv.nl
0341 474 300

Vergunningverlening

ODNV is verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan bedrijven die vallen onder de Wet milieubeheer. Bij het oprichten, verbouwen of uitbreiden van uw bedrijf is het belangrijk dat u vooraf contact opneemt met uw gemeente.

Meer over vergunningen

Toezicht en handhaving

ODNV bezoekt bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen om te controleren of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt. De frequentie is afhankelijk van de grootte en de activiteiten van het bedrijf.

Meer over toezicht en handhaving

Advisering

ODNV heeft experts in huis om op verschillende (milieu)onderwerpen te adviseren, zoals energie, bodem, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, lucht, geluid en externe veiligheid.

Meer over advisering

Nieuws

Gegevens I-GO nu openbaar in te zien

Via I-GO hebben VTH-professionals met één muisklik toegang tot de meest actuele gegevens van bijna 36.000 milieu-inrichtingen in Gelderland. Ruim 90 procent van de verplichte gegevens zijn nu te vinden in de online geo-viewer van I-GO: www.igoview.nl. Daarmee sorteert ODNV voor op de komst van de Omgevingswet. De gemeenten, die de gegevens ook kunnen inzien, beschikken

Lees verder

Convenant Gegevensuitwisseling en Samenwerking ondertekend

Op vrijdag 23 juni 2017 hebben de Gelderse Omgevingsdiensten het Convenant Gegevensuitwisseling en Samenwerking met het OM (Functioneel Parket) en Politie ondertekend. Dit gebeurde na afloop van het WABO-coördinatieoverleg dat door de provincie Gelderland werd georganiseerd. De Gelderse Omgevingsdiensten hebben – samen met de Overijsselse RUD’s – al sinds april 2013 afspraken met Politie en

Lees verder