Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) draagt bij aan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Dit doet ODNV door milieutaken uit te voeren voor de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten en de provincie Gelderland. Voor bedrijven en inwoners in de regio is ODNV de uitvoeringsorganisatie voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op het terrein van milieu(veiligheid).

Service & contact

Heeft u vragen over de dienstverlening van ODNV? Neem gerust contact met ons op.

info@odnv.nl
0341 474 300

Vergunningverlening

ODNV is verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan bedrijven die vallen onder de Wet milieubeheer. Bij het oprichten, verbouwen of uitbreiden van uw bedrijf is het belangrijk dat u vooraf contact opneemt met uw gemeente.

Toezicht en handhaving

ODNV bezoekt bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen om te controleren of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt. De frequentie is afhankelijk van de grootte en de activiteiten van het bedrijf.

Advisering

ODNV heeft experts in huis om op verschillende (milieu)onderwerpen te adviseren, zoals energie, bodem, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, lucht, geluid en externe veiligheid.

Nieuws

ODNV ontvangt bestuursleden voor werkbezoek

De algemeen bestuursleden en leden van het regionaal bestuurlijk handhavingsoverleg van de gemeenten, nemen op woensdag 8 november 2017 deel aan een werkbezoek bij ODNV. Tijdens deze dag laten wij de bestuurders zien en horen hoe wij onze werkzaamheden in de praktijk uitvoeren. De bestuurders bezoeken twee locaties; een waterzuiveringsinstallatie en een recreatiepark. Daar worden

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

ODNV organiseerde op 3 oktober 2017 een bijeenkomst voor toezichthouders en boa’s van de Noord-Veluwse gemeenten en ODNV. Centraal stond het thema ‘Oog-, neus- en oorfunctie voor elkaar’. Naast de inhoudelijke opbrengst, werd de bijeenkomst vooral ervaren als positieve stimulans voor de onderlinge samenwerking. Het was voor het eerst sinds de oprichting van ODNV vijf