Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) draagt bij aan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Dit doet ODNV door milieutaken uit te voeren voor de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten en de provincie Gelderland. Voor bedrijven en inwoners in de regio is ODNV de uitvoeringsorganisatie voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op het terrein van milieu(veiligheid).

Extra aandacht voor risico’s vanwege coronavirus

Service & contact

Heeft u vragen over de dienstverlening van ODNV? Neem gerust contact met ons op.

info@odnv.nl
0341 474 300

Vergunningverlening

ODNV is verantwoordelijk voor de vergunningverlening aan bedrijven die vallen onder de Wet milieubeheer. Bij het oprichten, verbouwen of uitbreiden van uw bedrijf is het belangrijk dat u vooraf contact opneemt met uw gemeente.

Toezicht en handhaving

ODNV bezoekt bedrijven die onder de Wet milieubeheer vallen om te controleren of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt. De frequentie is afhankelijk van de grootte en de activiteiten van het bedrijf.

Advisering

ODNV heeft experts in huis om op verschillende (milieu)onderwerpen te adviseren, zoals energie, bodem, ruimtelijke ordening, duurzaamheid, lucht, geluid en externe veiligheid.

Nieuws

Boeren op een kruispunt – Project Stoppersregeling

De stoppersregeling staat ook bekend onder het Actieplan ammoniak. Een aantal dierhouderijen in de regio Noord-Veluwe dat zich had aangemeld voor het Actieplan ammoniak, heeft begin dit jaar een bezoek gehad van de Agrarisch toezichthouders….

Inzet Covid 19 toezicht door ODNV in de gemeente Ermelo

Begin april 2020 kreeg ODNV van de gemeente Ermelo het verzoek om te assisteren bij het toezicht op de naleving van de RIVM maatregelen hun op campings, bungalowparken en B&B’s in de gemeente. Onze programmamanager….