Voor bedrijven

Bedrijven

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels zijn grotendeels vastgelegd in de Wet milieubeheer. Deze regels gaan over geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem en zijn er om het milieu te beschermen.

  • Vergunning en meldingen voor bedrijven

    Wilt u een bedrijf starten of verbouwen? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

  • Branchegericht toezicht

    Om het effect van ons toezicht te vergroten, is ODNV gestart met branchegericht toezicht. Dit is een instrument om de aanpak van bedrijven een kwaliteitsimpuls te geven.

Meldingen

Milieuwetgeving en het Activiteitenbesluit

Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van milieuregels. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer. Ze gaan…

Ongewoon voorval melden

Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van (dreigende) milieuschade. Elk ongewoon voorval moet u…

Energiebesparing

Energieverbruik en -besparing

Energie besparen begint altijd met inzicht krijgen in uw energieverbruik. Uw jaarafrekening kan u dit inzicht geven. Er zijn veel…

Energiebesparende maatregelen

Bedrijven en instellingen verbruiken veel energie in de vorm van elektriciteit en gas voor hun bedrijfsprocessen. Steeds meer bedrijven stappen…

Duurzaam ondernemen

Als bedrijf kunt u een bijdrage leveren aan een beter milieu door duurzaam te ondernemen. In de Wet milieubeheer staan regels voor bijvoorbeeld energiebesparing.

Asbest, bouwen en slopen

Asbest en slopen

Denkt u dat u asbest heeft in een gebouw? Dan is het goed om te weten welke acties u moet ondernemen.

Vergunningen en meldingen

Gaat u bouwen, verbouwen of uw bedrijf uitbreiden? Dan heeft u misschien een vergunning nodig of moet u een melding doen. De omgevingsvergunning bestaat uit alle vergunningen voor de fysieke leefomgeving. Door de vergunningcheck te doen, weet u of u deze moet aanvragen.