Bestuursinformatie

Ons bestuur

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van onze partners. Het algemeen bestuur stelt de begroting, jaarrekening en verordeningen vast. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten die door het algemeen bestuur worden genomen.

Leden dagelijks bestuur

 • Mevrouw A.C. (Lyda) Sneevliet-Radstaak: voorzitter, Elburg
 • De heer B. (Ben) Engberts: vervangend voorzitter, Oldebroek
 • De heer S. (Stephan) Nienhuis, Heerde
 • De heer J. (Jaap) Groothuis, Nunspeet
 • De heer J.J. (Jacob Jan) Feenstra, ODNV

Leden algemeen bestuur

 • De heer P. (Peter) Kerris, Provincie
 • Mevrouw A.C. (Lyda) Sneevliet-Radstaak, Elburg
 • De heer R. (Ronald van Veen, Ermelo
 • De heer M. (Martijn) Pijnenburg, Harderwijk
 • De heer K. (Koen) Castelein, Hattem
 • De heer S. (Stephan) Nienhuis, Heerde
 • De heer J. (Jaap) Groothuis, Nunspeet
 • De heer B. (Ben) Engberts, Oldebroek
 • De heer E. (Ewoud) ’t Jong, Putten
 • De heer J.J. (Jacob Jan) Feenstra, ODNV

Ons coördinatieteam

 • De heer J.J. (Jacob Jan) Feenstra: directeur
 • De heer W.A.A. (Walter) Klerks: Resourcemanager
 • De heer M.H.M.P. (Martin) van der Meirsch: Programmamanager

Vergaderingen en vergaderstukken

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur ODNV zijn openbaar, iedereen kan ze bijwonen. Wilt u een vergadering bijwonen? Meld u dan aan door een mail te sturen naar communicatie@odnv.nl.
De data van de vergaderingen in 2022:

 • Donderdag 31 maart 2022: 09.15 uur tot 11.15 uur
 • Donderdag 30 juni 2022: 09.15 uur tot 11.15 uur
 • Donderdag 6 oktober 2022: 09.00 uur tot 11.00 uur
 • Donderdag 24 november 2022: 09.15 uur tot 11.15 uur

De vergaderstukken vindt u hieronder:

 • Over ons

  Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) draagt bij aan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. In opdracht van de gemeenten en de provincie Gelderland verstrekken onze vergunningverleners omgevingsvergunningen en zien onze toezichthouders erop toe dat bedrijven voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu(veiligheid).