Spring naar content

Bestuursinformatie

Ons bestuur

Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van onze partners. Het algemeen bestuur stelt de begroting, jaarrekening en verordeningen vast. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten die door het algemeen bestuur worden genomen.

Leden dagelijks bestuur

 • Mevrouw A.C. (Lyda) Sneevliet-Radstaak: voorzitter, Elburg
 • De heer M.E. (Marcel) Companjen, Harderwijk
 • De heer B. (Ben) Engberts, Oldebroek

Leden algemeen bestuur

 • De heer P. (Peter) Kerris, Provincie
 • Mevrouw A.C. (Lyda) Sneevliet-Radstaak, Elburg
 • De heer L.A. (Leo) van der Velden, Ermelo
 • De heer M.E. (Marcel) Companjen, Harderwijk
 • Mevrouw C. (Carla) Broekhuis, Hattem
 • Mevrouw Y. (Yasemin) Cegerek, Heerde
 • De heer J. (Jaap) Groothuis, Nunspeet
 • De heer B. (Ben) Engberts, Oldebroek
 • De heer G. (Bert) Koops, Putten
 • De heer J.J. (Jacob Jan) Feenstra, ODNV

Ons coördinatieteam

 • De heer J.J. (Jacob Jan) Feenstra: directeur
 • De heer M.H.M.P. (Martin) van der Meirsch: relatiemanager
 • De heer J.I.C. (Joannes) van Deutekom: resourcemanager
 • De heer W.A.A. (Walter) Klerks: programmamanager
 • Vergaderingen Algemeen Bestuur

  De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.
  De vergaderdata en vergaderstukken zijn op te vragen via communicatie@odnv.nl of via het centrale nummer:
  0341 – 474 300.

 • Gelderse omgevingsdiensten werken samen

  ODNV werkt intensief samen met de zes andere omgevingsdiensten in Gelderland. Gezamenlijk vormen wij de Gelderse Omgevingsdiensten.

 • Over ons

  Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) draagt bij aan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. In opdracht van de gemeenten en de provincie Gelderland verstrekken onze vergunningverleners omgevingsvergunningen en zien onze toezichthouders erop toe dat bedrijven voldoen aan actuele wet- en regelgeving op het gebied van milieu(veiligheid).