De Omgevingswet

De Omgevingswet

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort. U kunt hierdoor in één keer kennis nemen van de regels en voorschriften van de verschillende bestuurslagen (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk). De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking.

  • Over de Omgevingswet

    Wanneer krijgt u met de Omgevingswet te maken?

  • Wat er verandert voor bedrijven

    Welke gevolgen heeft de Omgevingswet voor uw bedrijf?

  • Overleg met de omgeving

    Waarom en hoe moet u met uw omgeving in overleg gaan over uw plannen?

Nieuws

We bereiden ons voor op de Omgevingswet

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking. Een grote verandering in de Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot de fysieke leefomgeving.