Duurzaamheid en energie

Duurzaamheid en energie

Energiebesparing is belangrijk om Nederland vóór 2050 energieneutraal te maken. In het Nationaal Energieakkoord (SER) zijn afspraken gemaakt over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. Gemeenten en omgevingsdiensten zetten zich in om bedrijven te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Dat is in veel gevallen een wettelijke verplichting. Maar het levert uw bedrijf vaak ook een besparing op!

 • Informatieplicht Energiebesparing

  Bedrijven moeten volgens de Wet milieubeheer energiebesparende maatregelen treffen. Sinds 1 juli 2019 geldt bovendien de informatieplicht. 

 • Energiebesparende maatregelen

  Steeds meer bedrijven stappen over naar een energiezuinige bedrijfsvoering. Maar dit is niet geheel vrijblijvend. Waar moet u rekening mee houden?

 • Energieverbruik en besparing

  Er zijn veel voorbeelden waarbij bedrijven en particulieren met een kleine inspanning toch een grote energiewinst kunnen behalen. 

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Als bedrijf kunt u een bijdrage leveren aan een beter milieu door duurzaam te ondernemen. In de Wet milieubeheer staan regels voor bijvoorbeeld energiebesparing.

Gerelateerd

Vergunningen en meldingen voor bedrijven

Wilt u een bedrijf starten of verbouwen? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u…

Bouwen, slopen en het milieu

In een gebouw kunnen dieren of planten aanwezig zijn. Voordat u gaat slopen of (ver)bouwen, moet u controleren of er…

Bouwregelgeving

 • Energiebesparing in de bouw

  Ook in de bouw zijn er specifieke eisen voor energiebesparing. Deze eisen wijken voor een deel af van de eisen die in de Wet milieubeheer (Wm) staan. Wilt u uw bedrijf gaan renoveren of denkt u na over nieuwbouw? Neemt u dan eerst contact op met uw gemeente voor afstemming. Zo voorkomt u dat uw bedrijf na de bouw niet blijkt te voldoen aan de eisen van de Wet milieubeheer.