Spring naar content

Bodeminformatie en bodemonderzoek

In Nederland willen we de bodem schoon houden. Daarom zijn er regels voor het omgaan met grond, bagger en steenachtige materialen (bijvoorbeeld bakstenen, dakpannen en puingranulaat). Omgevingsdienst Noord-Veluwe ziet toe op de uitvoering en naleving van de regels over bodem en grond. Waar moet u als inwoner of bedrijf rekening mee houden als u gaat bouwen of verbouwen?

Aanvragen bodeminformatie

Gaat u een woning of bedrijfspand (ver)bouwen of een tuin aanleggen? Dan bent u vóórdat u start verplicht om bodeminformatie op te vragen. Alleen op deze manier weet u wat de kwaliteit van de bodem is. In sommige gevallen moet u een bodemonderzoek laten uitvoeren. Ook kan het zijn dat de grond gezuiverd (gesaneerd) moet worden, voordat u de werkzaamheden kunt starten.

Voor de gemeenten Harderwijk en Putten kunt u bij ODNV informatie opvragen over de bodem van een bepaalde locatie. Stuur uw aanvraag naar advies@odnv.nl. Voor de gemeente Ermelo kan dat via de website en voor overige gemeenten binnen ons werkgebied kunt u contact opnemen met de gemeente of provincie. Ook kunt u online ‘bodemkwaliteitskaarten’ raadplegen om een indruk te krijgen van de kwaliteit van de bodem.

Kosten aanvragen bodeminformatie (leges)

Gemeenten kunnen kosten berekenen voor het aanvragen van bodeminformatie. Dit worden leges genoemd. Deze bedragen verschillen per gemeente. Bezoek de website van uw gemeente voor meer informatie over de leges voor het aanvragen van bodeminformatie.

Bodeminformatie provincie Gelderland

Voor sommige locaties in Gelderland is de provincie het bevoegd gezag. Bodeminformatie over deze locaties vindt u op de website van de provincie Gelderland onder ‘Asbestdakenkaart’ en ‘Bodemverontreinigingen’.

Bodemkwaliteitskaart

Veel gemeenten hebben gegevens over de bodem en de kwaliteit daarvan per perceel vastgelegd in zogeheten ‘bodemkwaliteitskaarten’. Bekijk de bodemkwaliteitskaart van uw perceel op de website van uw gemeente, zoek de kaart op via de website Bodem+.

Bodemonderzoek

Een bodemonderzoek stelt vast of de bodem van een perceel verontreinigd is of niet. De gemeente kan vragen om een bodemonderzoek bij:

  • de (ver-)bouw van een huis of bedrijfspand;
  • de aanvraag van een omgevingsvergunning;
  • totaalsloop van gebouwen.

Onroerend goed (ver-)kopen

Bodemverontreiniging kan invloed hebben op de waarde van onroerend goed. Bij een taxatie is de bodemkwaliteit daarom een aandachtspunt. U kunt bij uw gemeente gegevens opvragen over de bodemkwaliteit en het historisch gebruik van een perceel. Soms zijn er aanwijzingen dat de bodem van een perceel verontreinigd is. De verkoper is in deze situatie verplicht dit te melden aan mogelijke kopers.

Bouwen

De gemeente vraagt bij een omgevingsvergunning voor bouwen meestal om een verkennend bodemonderzoek om te beoordelen of er sprake is van verontreinigde grond. Soms is de bodem door verontreiniging niet geschikt voor het geplande gebruik, zoals voor woningbouw. ODNV beoordeelt de bodemonderzoeken en geeft advies aan de gemeente.

Erkend bodemonderzoek

Wilt u een bodemonderzoek laten uitvoeren? Kies dan voor een erkende bodemintermediair. Op de website Bodem+ vindt u vindt u een lijst met erkende bodemintemediairs.