Milieuklachten

Heeft u last van een vreemde geur in buurt? Of ervaart u geluidsoverlast van een bedrijf in de omgeving? Omgevingsdienst Noord-Veluwe behandelt klachten die betrekking hebben op het milieu. Denk bijvoorbeeld aan geur-, geluid- of stofoverlast, of bodemverontreiniging. Milieuklachten kunt u melden bij uw eigen gemeente of bij de provincie. 

Wat is een milieuklacht?

Een milieuklacht gaat over een situatie waarin het milieu verontreinigd wordt. De overlast heeft invloed op de leefomgeving of de natuur in de omgeving. In veel gevallen wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf in de omgeving. U kunt denken aan:

  • geur- of stankoverlast 
  • geluidoverlast 
  • stofoverlast 
  • afvaldumpingen

Een milieuklacht gaat dus niet over een losliggende stoeptegel, een defecte lantarenpaal of overlast van een houtkachel. Dit soort klachten meldt u ook bij uw eigen gemeente.

Hoe meld ik overlast?

Heeft u een milieuklacht of wilt u een melding van overlast doen? Meld dit dan bij uw gemeente.

Waar meld ik klachten over oppervlaktewater?

Heeft u een vervuiling van speel- of zwemwater gezien? Meld deze klacht over oppervlaktewater dan bij het waterschap van uw regio.

Toezicht door provincie Gelderland

Een aantal grote bedrijven in de regio valt onder toezicht van de provincie Gelderland. Klachten over deze provinciale bedrijven meldt u bij het Provincieloket.

Gerelateerd

Controles door de omgevingsdienst

Heeft u een omgevingsvergunning (toestemming milieu) voor uw bedrijf? Een toezichthouder van ODNV controleert dan of u de werkzaamheden uitvoert...

Toelichting vergunningen en meldingen

Gaat u bouwen, verbouwen of uw bedrijf uitbreiden? Dan heeft u misschien een vergunning nodig of moet u een melding...