Vuurwerk

Rond de jaarwisseling wordt er nog steeds veel vuurwerk afgestoken. Ook bij evenementen zijn er soms grote vuurwerkshows. Verkoopt u vuurwerk of steekt u vuurwerk af bij evenementen? Dan heeft u een vergunning nodig. Met deze vergunning zorgen we ervoor dat de opslag en het afsteken van het vuurwerk veilig gebeurt.

Wat verstaan we onder vuurwerk?

Vuurwerk is in te delen in een aantal categorieën. Hoe groot het risico op gevaar is, bepaalt het type categorie: 

  • Categorie F1: Vuurwerk met zeer weinig gevaar.
    Dit noemen we ook wel kindervuurwerk of fop- en schertsvuurwerk. Dit is te koop vanaf 12 jaar en mag je ook het hele jaar door afsteken (maar geen overlast mee veroorzaken of vernielingen mee plegen).
  • Categorie F2: Vuurwerk met weinig gevaar, dat ook gebruikt mag worden door consumenten.
  • Categorie F3: Vuurwerk met middelmatig gevaar. Dit is meestal alleen bestemd voor professioneel gebruik. 
  • Categorie F4: Vuurwerk dat veel gevaar oplevert en uitsluitend bestemd is voor professioneel gebruik. Denk bijvoorbeeld aan pyrotechnische artikelen voor evenementen en theaters.

Alle regels over het afsteken van vuurwerk zijn vastgelegd in het Vuurwerkbesluit. Hierin staat bijvoorbeeld dat de verkooppunten voorzien moeten zijn van belangrijke installaties en keuringen voor brand- en explosieveiligheid. U kunt hierbij denken aan een sprinklerinstallatie of een (automatische) brandmeldinstallatie.

Ontbrandingstoestemming vuurwerk

Wilt u vuurwerk afsteken buiten de jaarwisseling om? Dan vraagt u een ontbrandingstoestemming aan of doet u een melding. De ontbrandingstoestemming heeft u nodig als u meer dan 200 kg consumentenvuurwerk en/of meer dan 20 kg theatervuurwerk wilt afsteken. Gaat het om minder vuurwerk dan deze aantallen? Dan is het doen van een melding voldoende.

Ontbrandingstoestemming indienen of melding doen

Alleen gespecialiseerde bedrijven met een zogenoemde toepassingsvergunning kunnen een ontbrandingstoestemming of ontbrandingsmelding indienen. De aanvraag dient u online in via het e-formulier Aanvragen Vuurwerkevenementen van de provincie Noord-Brabant. Deze provincie beheert het landelijke systeem waar u een ontbrandingstoestemming kunt aanvragen of een melding kunt doen. Het systeem stuurt de aanvraag automatisch door naar de juiste omgevingsdienst.

Vraag op tijd toestemming

De ontbrandingstoestemming dient u minimaal veertien weken voor de geplande vuurwerkontbranding in. Voor de ontbrandingsmelding is deze termijn twee weken. Houd er rekening mee dat er mogelijk nog andere vergunningen nodig zijn, zoals een evenementenvergunning van de gemeente of een vergunning volgens de Natuurbeschermingswet.

Interessante links

Politie.nl: Alles over vuurwerk