Wat betekent de Omgevingswet voor bedrijven?

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Hieronder vindt u de belangrijkste veranderingen voor bedrijven.

Algemeen

  • Vergunningen vraagt u aan via het nieuwe online Omgevingsloket, tot nu toe bekend als het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
  • U heeft minder vaak een vergunning nodig, een melding zal vaker voldoende zijn. Dit doet u ook via het Omgevingsloket en dus niet meer via de AIM-module.
  • U moet aangeven of u de omgeving wel of niet betrokken hebt: de zogenaamde participatie. Heeft u dit gedaan? Dan moet u ons hierover informeren in uw vergunningaanvraag.
  • Alle bestemmingsplannen worden samengevoegd tot één Omgevingsplan. Dit is in te zien in het Omgevingsloket. Daar kunt u nagaan of uw initiatief haalbaar is.

Milieu

  • U vraagt voortaan een vergunning aan voor milieubelastende activiteiten (mba’s) en niet meer voor een inrichting.
  • U moet milieuleges betalen. Het bedrag verschilt per gemeente.

Bodem

  • Graafwerkzaamheden van meer dan 25 m3 vallen vanaf 1 januari 2024 onder de milieubelastende activiteit ‘graven’. Bij minder dan 25 m3 valt het onder ‘kleinschalig graven’.
  • Saneren is straks alleen aan de orde bij nieuwbouw als de bodemkwaliteit niet goed genoeg is. De toegestane bodemwaarden zijn door het rijk bepaald of staan in het omgevingsplan van de gemeente.
  • Gaat u grond aanbrengen, bijvoorbeeld om op te hogen of aan te vullen? Dit wordt ‘grond toepassen’ genoemd. Doe hiervoor een aparte melding.

Gerelateerd

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving vanaf 1 januari 2024. Bijvoorbeeld als u plannen heeft om uw huis te verbouwen, een evenement wilt organiseren of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand.

Overleg met de omgeving

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. De wet stimuleert dat u actiever en eerder wordt benaderd om mee te denken over nieuwe plannen in uw buurt. Op welke manier dat gebeurt, kan verschillen.