Spring naar content
Nieuws

Convenant gegevensuitwisseling OM - Politie - Omgevingsdiensten 2020

Op 2 maart 2021 ondertekende de heer Peter Verhoeven, directeur van Omgevingsdienst Noord Veluwe, het Convenant Gegevensuitwisseling en Samenwerking. De...

Inzet COVID-19 toezicht door ODNV in de gemeente Ermelo

Begin april 2020 kreeg ODNV van de gemeente Ermelo het verzoek om te assisteren bij het toezicht op de naleving...

Boeren op een kruispunt – Project Stoppersregeling

De stoppersregeling staat ook bekend onder het Actieplan ammoniak. Een aantal dierhouderijen in de regio Noord-Veluwe dat zich had aangemeld...

ODNV bereidt zich voor op de Omgevingswet

Zoals alle gemeenten in het werkgebied van ODNV bereidt ook ODNV zich voor op de Omgevingswet. Hierover hebben we in...

Sloop verstandig en doe voorzichtig met asbest

Veel mensen zijn nu in de gelegenheid om de schuur op te ruimen, het huis te verbouwen, het dak van...

Jaarverslag en jaarstukken 2019

Het werkpakket van Omgevingsdienst Noord-Veluwe bestaat in grote lijnen uit de milieutaken op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving...

Advies over Informatieplicht positief ontvangen

ODNV heeft recentelijk een aantal brieven verstuurd naar bedrijven die, volgens ons, nog niet voldaan hebben aan de Informatieplicht energiebesparing....

Brancheplan Sport & Recreatie

Twee jaar geleden is door 6 van de 7 Gelderse Omgevingsdiensten de weg ingeslagen van Branchegericht toezicht bij bedrijven. In...

Brancheplan Automotive

Door slimmer met informatie om te gaan, kan je gerichter toezicht houden, kan je de ondernemers ondersteunen middels communicatie, gerichter...