Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Nieuws

Boeren op een kruispunt – Project Stoppersregeling

25 september 2020

De stoppersregeling staat ook bekend onder het Actieplan ammoniak. Een aantal dierhouderijen in de regio Noord-Veluwe dat zich had aangemeld voor het Actieplan ammoniak, heeft begin dit jaar een bezoek gehad van de Agrarisch toezichthouders….

Inzet Covid 19 toezicht door ODNV in de gemeente Ermelo

25 september 2020

Begin april 2020 kreeg ODNV van de gemeente Ermelo het verzoek om te assisteren bij het toezicht op de naleving van de RIVM maatregelen hun op campings, bungalowparken en B&B’s in de gemeente. Onze programmamanager….

ODNV bereidt zich voor op de Omgevingswet

25 september 2020

Zoals alle gemeenten in het werkgebied van ODNV bereidt ook ODNV zich voor op de Omgevingswet. Hierover hebben we in eerdere nieuwsbrieven al berichten geplaatst. Een van de eisen vanuit de Omgevingswet is een informatiesysteem….

Sloop verstandig en doe voorzichtig met asbest

17 juli 2020

  Veel mensen zijn nu in de gelegenheid om de schuur op te ruimen, het huis te verbouwen, het dak van de berging te vernieuwen of de zolder te isoleren. Vaak wordt niet direct aan….

Jaarverslag en jaarstukken 2019

8 juli 2020

Het werkpakket van Omgevingsdienst Noord-Veluwe bestaat in grote lijnen uit de milieutaken op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving en Advisering. Deze taken worden uitgevoerd voor de provincie Gelderland en de gemeenten Elburg, Ermelo,….