Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Nieuws

Informatieplicht energiebesparing

18 juli 2019

In dit artikel wordt kort geschetst wat de informatieplicht energiebe­sparing inhoudt en wat de rol van Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) is. Voor meer informatie kunt u altijd per e-mail of telefonisch contact opnemen met ODNV. Onderaan dit artikel zijn de contactgegevens opgenomen en enkele linkjes naar relevante websites. Eén daarvan is die van de Rijksdienst Voor

Gemeentelijke contactpersonen

18 juli 2019

  Sinds enige tijd hebben we binnen ODNV een nieuwe rol ontwikkeld, de gemeentelijk contactpersoon, oftewel GCP. Er zijn een aantal redenen geweest om deze rol in het leven te roepen:   als ODNV willen we graag vroegtijdig aan tafel zitten zodat milieuaspecten vanaf het begin worden meegenomen in een ontwikkeling; tijdig kunnen schakelen op

Viermaandsrapportage

18 juli 2019

Iedere vier maanden rapporteert ODNV over de voortgang van haar jaarprogramma. Onlangs is de rapportage over de maanden januari tot en met april opgeleverd. Gemiddeld genomen ligt de voortgang op schema. Meer in detail is de voortgang op de verschillende disciplines als volgt:   Toezicht en handhaving De uitvoering van het handhavingsprogramma ligt met 52%

Klantgericht werken

18 juli 2019

ODNV stimuleert mensen om een betekenisvolle bijdrage aan een gezonde en veilige fysieke leefomgeving te leveren. Hiervoor is het van belang dat wij inhoudelijk goede producten leveren, maar is het minstens net zo belangrijk dat wij onze dienstverlening afstemmen op onze ‘klanten’.   Klantenfeedback Om een klantgerichte organisatie te kunnen zijn, vraagt ODNV doorlopend haar

Brancheplannen

8 april 2019

Branchegericht toezicht Automotive en Dierhouderijen “Door slimmer met informatie om te gaan bereiken we een groter effect met ons toezicht” Iedere vorm van toezicht is gericht op een verbetering van het naleefgedrag. Om het effect van ons toezicht te vergroten, is ODNV gestart met branchegericht toezicht. Tot op heden was het gebruikelijk om alle bedrijven