Spring naar content
Nieuws

Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021

Milieucriminaliteit raakt ons dubbel en dwars. De effecten ervan zijn niet altijd (direct) zichtbaar, maar hebben zeer grote en ondermijnende...

Meer bereiken met data-analyse

Petra van Oosterbosch is directeur van de Omgevingsdienst Achterhoek. Ze is betrokken bij het nieuwe programma 'Toezicht & Handhaving voor...

Jaarverslag en jaarstukken 2020

Het werkpakket van Omgevingsdienst Noord-Veluwe bestaat in grote lijnen uit de milieutaken op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving...

Directeur Peter Verhoeven kondigt vertrek aan

Het is alweer bijna 10 jaar geleden dat Peter Verhoeven bij Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) is begonnen. Eerst als kwartiermaker bij...

Convenant gegevensuitwisseling OM - Politie - Omgevingsdiensten 2020

Op 2 maart 2021 ondertekende de heer Peter Verhoeven, directeur van Omgevingsdienst Noord Veluwe, het Convenant Gegevensuitwisseling en Samenwerking. De...

Inzet COVID-19 toezicht door ODNV in de gemeente Ermelo

Begin april 2020 kreeg ODNV van de gemeente Ermelo het verzoek om te assisteren bij het toezicht op de naleving...

Boeren op een kruispunt – Project Stoppersregeling

De stoppersregeling staat ook bekend onder het Actieplan ammoniak. Een aantal dierhouderijen in de regio Noord-Veluwe dat zich had aangemeld...

ODNV bereidt zich voor op de Omgevingswet

Zoals alle gemeenten in het werkgebied van ODNV bereidt ook ODNV zich voor op de Omgevingswet. Hierover hebben we in...

Sloop verstandig en doe voorzichtig met asbest

Veel mensen zijn nu in de gelegenheid om de schuur op te ruimen, het huis te verbouwen, het dak van...