Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Nieuws

Brancheplannen

8 april 2019

Branchegericht toezicht Automotive en Dierhouderijen “Door slimmer met informatie om te gaan bereiken we een groter effect met ons toezicht” Iedere vorm van toezicht is gericht op een verbetering van het naleefgedrag. Om het effect van ons toezicht te vergroten, is ODNV gestart met branchegericht toezicht. Tot op heden was het gebruikelijk om alle bedrijven

Officiële start van MijnEML

8 april 2019

Paul van Liempt, medewerker Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) snijdt de taart aan en hiermee is de officiële start van MijnEML een feit. De applicatie is online en kent ondertussen al een mooi aantal gebruikers. Een gesprek tussen Paul van Liempt en Oene Venema van Energieke Regio Noord Oost Nederland (ERNON) in oktober 2018 was de aanleiding

Het jaarverslag van ODNV 2018

8 april 2019

Jaarlijks rapporteert ODNV over haar werkzaamheden aan haar partners. In 2018 is ODNV gestart met het toepassen van het opdrachtgestuurd werken en cyclisch werken. Het principe hierbij is dat mensen om vraagstukken worden georganiseerd. Hiervoor maken wij gebruik van korte cyclische activiteiten van werkplanning, uitvoering, monitoring en bijsturing. Naast de organisatorische ontwikkeling beschrijft het jaarverslag

Jaarverslag 2017

12 februari 2019

Het werkpakket van Omgevingsdienst Noord-Veluwe bestaat in grote lijnen uit de milieutaken op het gebied van Toezicht en Handhaving, Vergunningverlening en Advisering. Deze taken worden uitgevoerd voor de provincie Gelderland en gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten. In 2017 hebben wij meer dan het aantal afgesproken controles uitgevoerd en hebben de