Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Gelders Energie Akkoord ondertekend

22 juni 2016
Gelders Energie Akkoord ondertekend

Zo’n 100 Gelderse partijen ondertekenden op 17 maart 2016 een energieakkoord waarin een pakket maatregelen is opgenomen om de provincie te verduurzamen. Zo moeten in 2020 huurwoningen gemiddeld energielabel B hebben en 100.000 woningen energie opwekken. In 2050 moet de provincie klimaatneutraal zijn.

Het Gelders Energie Akkoord is een initiatief van de Gelderse Natuur en Milieufederatie, het Klimaatverbond Nederland en netwerkbedrijf Alliander. Zij hebben berekend dat de plannen de komende jaren tot 1800 extra voltijdbanen kunnen opleveren.

Actieve provincie

Gelderland is een van de meest actieve provincies als het gaat om energiebesparing en duurzame energie. Op meerdere plekken zijn al duurzame initiatieven opgestart. Zo werd onlangs in Nijmegen een publiek warmtenet geopend, waarbij elk op het net aangesloten huishouden 70 procent CO2 bespaart.

Akkoord aangeboden aan lijsttrekkers

Het Gelders Energie Akkoord werd bovendien aangeboden aan alle 19 lijsttrekkers van de politieke partijen die aan de provinciale verkiezingen deelnemen. Het energieakkoord werd getekend door bedrijven, gemeenten en milieuorganisaties en de provincie.