Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Achtmaandenrapportage ODNV geeft positief beeld

11 november 2019
Achtmaandenrapportage ODNV geeft positief beeld

Iedere vier maanden rapporteert ODNV over de voortgang van haar uitvoeringsprogramma. Het algemene beeld is dat de productie volgens planning verloopt. Een korte greep uit de rapportage:

Toezicht
De uitvoering van het handhavingsprogramma ligt met 76% voor op schema. Dit geldt ook voor de controles uit de brancheplannen voor Automotive en Dierhouderijen. Het geplande communicatietraject voor de branche Automotive blijkt een grotere uitdaging; er wordt gewerkt aan een doorstart.

Het aantal sloopmeldingen blijft achter op de prognose van 1400 meldingen op jaarbasis. Waarschijnlijk heeft het verwerpen van het Asbestdakenverbod door de Eerste Kamer hiertoe bijgedragen. Dit heeft geleid dat er meer ruimte is geweest voor het opsporen van illegale sloopactiviteiten.

De voortgang van het controles op energiebesparingsmaatregelen blijft achter; veel inzet was nodig voor de voorbereidingen en het selecteren van bedrijven. Voor het laatste triaal is een inhaalslag gepland waarmee verwacht wordt dat de geplande controles voor het eind van het jaar uitgevoerd zijn.

Bij handhaving blijkt dat het merendeel van de overtredingen ongedaan zijn gemaakt voordat een vooraankondiging last onder dwangsom is opgelegd.

Vergunningverlening
De aantallen vergunningprocedures is vergelijkbaar met dat uit de eerste acht maanden van 2018. De sterke stijging in het aantal “korte vragen”  die sinds begin dit jaar te zien is, zet door. De tijdige afhandeling van de meldingen Activiteitenbesluit is ten opzichte van het eerste triaal (79%) gedaald naar 73% in de periode mei tot en met augustus. Het grotere aantal milieumeldingen dat sinds 2018 (223 meldingen) binnenkomt, zet ook dit jaar weer voort (nu 235 t.o.v. 171 in 2017).

Advies
In de eerste acht maanden van 2019 ligt het gemiddelde aantal uren boven de verwachting. Verwacht wordt dat deze lijn zich in de laatste maanden van 2019 voort zal zetten.  Iedere gemeente heeft een individuele detailrapportage ontvangen. De grotere uitvraag leg extra druk op een tijdige advisering; ODNV kan ten aanzien van haar personele capaciteit alleen anticiperen op de structurele bijdrage van gemeenten. De capaciteit voor overbesteding moet ad hoc worden georganiseerd, wat met de huidige krappe arbeidsmarkt lastig blijkt te zijn.