Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Achtmaandsrapportage ODNV gereed

12 november 2018
Achtmaandsrapportage ODNV gereed

Drie keer per jaar rapporteert ODNV over de voortgang van haar taakuitvoering. Onlangs is de achtmaandsrapportage van 2018 opgeleverd. Deze rapportage is voor een groot gedeelte een cijfermatig document en is vooral om antwoord te geven op de vraag of de voortgang van het uitvoeringsprogramma op schema ligt. Het algemene beeld is dat ODNV op schema ligt.

De voortgang van het toezichtsprogramma ligt met 73% op schema. Het opstellen van brancheplannen, dossiers met hoge capaciteitsvraag en een toezichtproject op energiebesparing maken dat het totaal aantal controles aan het eind van het jaar wat lager uitkomt.

Verder is de prognose van 1200 sloopmeldingen voor dit jaar nog steeds relevant. Gezien het begrote aantal op 800 meldingen ligt, heeft het algemeen bestuur van ODNV besloten een begrotingswijziging voor zienswijzen naar de gemeenteraden te sturen.

Ook valt op dat het aantal klachtmeldingen over bedrijven na 8 maanden inmiddels 93% van het geschatte jaartotaal bedraagt.

Ten aanzien van vergunningverlening is het aantal milieumeldingen licht gestegen t.o.v. 2017. De tijdige afhandeling van de meldingen ligt nog onder de streefwaarde van 80%. Hier wordt de komende periode meer prioriteit aan gegeven.

Wat betreft de milieuadvisering bij ruimtelijke plannen en projecten (Pakket 3) is de verwachting dat dit jaar wederom meer werk bij ODNV wordt belegd dan de vooraf afgesproken basisuren.