Adviseren in plaats van controleren

Omgevingsdienst Noord Veluwe (ODNV) is de toezichthouder die toeziet op de naleving van de informatieplicht en de verplichte energiebesparende maatregelen die de overheid heeft opgelegd aan de bedrijven die meer dan 50000 kWh dan wel 25000M3 gas verbruiken. Deze verplichtingen wil ODNV zien in het bredere perspectief van verduurzaming van het gebied waarin we zitten. Het toezicht richt zich vooral op het helpen verduurzamen en niet op de maatregel die binnen zes weken gerealiseerd moet zijn. Dus adviseren in plaats van controleren!

ODNV geeft de bedrijven tijd en ruimte om de verplichte maatregelen in te passen in het proces van verduurzaming van je bedrijf. Het hebben van een plan van aanpak en een tijdspad is daarbij wel een voorwaarde. Ook de bedrijven die geen besparingsverplichtingen hebben omdat ze de verbruiks-grenzen niet halen of omdat ze bijvoorbeeld uitgezonderd zijn vanwege hun vergunning, zijn welkom om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Hiermee sluiten we geen bedrijven uit en kunnen we zo veel mogelijk samen slimme keuzes maken.

Elk bedrijf heeft zijn eigen ambitie op het gebied van verduurzaming en elke groep van bedrijven die geologisch, infrastructureel of organisatorisch aan elkaar verbonden is, heeft hiertoe ook ideeën, plannen en doelstellingen. Hier hopen we bij de adviesgesprekken samen met het individuele bedrijf grip op te krijgen om dit vervolgens te monitoren en het bedrijf inzicht te verschaffen in het eigen verduurzamingsproces. Veel bedrijven realiseren zich niet wat de mogelijkheden zijn en wat de financiële voordelen zijn als je verduurzaming samen slim aanpakt. Het gaat dan niet meer om besparen maar om gewoon geld verdienen.

Intake
Het gaat dus niet om een eenmalige actie maar om een lange termijn verduurzamingsproces waarin een bedrijf begeleid en ondersteund wordt door ODNV. Meld je aan voor een intake zodat je grip en inzicht krijgt op je verduurzamingsproces.  Voor een intake of adviesgesprek kun je contact opnemen met Koop Mast, adviseur milieu, T 0341 – 474 360
M 06 – 28 741 300; k.mast@odnv.nl.