Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

26 oktober 2017
Alleen ga je sneller, samen kom je verder

ODNV organiseerde op 3 oktober 2017 een bijeenkomst voor toezichthouders en boa’s van de Noord-Veluwse gemeenten en ODNV. Centraal stond het thema ‘Oog-, neus- en oorfunctie voor elkaar’. Naast de inhoudelijke opbrengst, werd de bijeenkomst vooral ervaren als positieve stimulans voor de onderlinge samenwerking.

Het was voor het eerst sinds de oprichting van ODNV vijf jaar geleden dat de deelnemers elkaar in regionaal verband ontmoetten. De toezichthouders en boa’s spraken met elkaar over gezamenlijke werkwijzen, kansen voor preventief toezicht en rolafbakening. Speerpunten waren daarbij: afvaldumping (APV), brandveiligheid (BWT), illegaliteit (Sloop) en geurhinder (Milieu).

Samenwerking

De oog-, neus- en oorfunctie speelt een belangrijke rol in het werk van toezichthouders en boa’s. Door signalen door te geven en naar elkaar te verwijzen kan er veel opgespoord worden. Echter, capaciteitsgebrek wordt als knelpunt voor effectieve samenwerking ervaren. Toch is het belangrijk om elkaar te vinden, want ‘alleen ga je sneller, maar samen kom je verder!’. En daarom spraken de deelnemers over wederzijdse verwachtingen, prioritering, werkoverdracht en de opvolging van signalen.

Eenvoud

Conclusie: een pragmatische en behapbare aanpak is nodig. Hier volgen enkele voorbeelden van eenvoudige handelingen die behulpzaam kunnen zijn in het werk. Fotografeer een aanhanger in de straat die volgeladen is met afval. Benoem de weersomstandigheden bij geurhinder, omdat dit vaak een momentopname is. Een rommelige bedrijfsvoering is een indicatie voor brandveiligheidsovertredingen en een afvalcontainer is een indicatie voor sloop.

Vervolg

ODNV organiseert binnenkort een vervolgoverleg om de opbrengst uit te werken en afspraken te maken om de samenwerking verder te verbeteren.