Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Bedrijvenkringen ondertekenen convenant energiebesparing

20 april 2017
Bedrijvenkringen ondertekenen convenant energiebesparing

Het Noord-Veluwe Ondernemers Overleg en VNO-NCW Noord-Veluwe hebben een energiebesparingsconvenant ondertekend. Hiermee beloven zij de doelstellingen van het landelijke SER Energieakkoord en het Gelders Energieakkoord positief uit te dragen naar hun achterban. Deze belofte sluit aan bij ‘Energieke Noord-Veluwse bedrijven’, een project waar ODNV aan deelneemt.

Energieke Noord Veluwse bedrijven gaat over energiebesparing en energieopwekking. Want een groot deel van de bedrijven moet in 2020 voldoen aan de energiebesparingseisen uit de Wet milieubeheer. Het project combineert zowel stimulering als toezicht en handhaving. De deelnemers zijn ODNV, IGEV, NVOO, VNO-NCW Midden en Rabobank Noord-Veluwe & Randmeren, in samenwerking met de stichting Energieke Regio.

Op zoek naar koplopers

De organisatie van ‘Energieke Noord-Veluwse bedrijven’ is nu op zoek naar koplopers die willen deelnemen. Onafhankelijke adviseurs gaan deze bedrijven adviseren over en ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. ‘NVOO vindt het belangrijk dat de ondernemers zo goed mogelijk geholpen worden om concrete maatregelen te realiseren’, zegt Ronald Cleijsen, voorzitter NVOO. ‘Daarom hebben we gekozen voor een bewezen aanpak die door de stichting Energieke Regio is ontwikkeld en die al in vele gemeenten en regio’s draait’.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De Diamant van Midden-Nederland via info@dediamantvanmiddennederland.nl.