Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Bezuinigingsdoelstellingen behaald

9 september 2016
Bezuinigingsdoelstellingen behaald

Omgevingsdienst Noord-Veluwe heeft bij de start van de organisatie in 2013 een bezuinigingsdoelstelling meegekregen. Dit hield in dat ODNV vier jaar de tijd had om een bezuiniging door te voeren die oploopt tot 7,5% van de primaire loonkosten. In totaal gaat het om € 110.000. Deze doelstelling is behaald.

Om de bezuinigingsdoelstellingen te kunnen realiseren waren drie aanpassingen nodig:

  • Efficiëntere taakuitvoering
    In 2014 ging de bevoegdheid voor diverse bedrijven over van het college van Gedeputeerde Staten naar de colleges B&W van de regiogemeenten. Bij deze overgang heeft ODNV het op zich genomen om de taken efficiënter uit te voeren. Dit is gelukt: ODNV heeft ruim € 62.000 structureel weten te besparen op de taakuitvoering.
  • Personele inzet
    De Bestuurlijke strafbeschikking milieu (Bsbm) is door de Gelderse Omgevingsdiensten centraal belegd bij ODNV. De uitvoering van deze taak vindt plaats door inzet van eigen medewerkers, in plaats van het inhuren van personeel zoals in eerste instantie begroot was. Nu deze inhuur geschrapt is, bespaart ODNV € 30.000 op de structurele salarisraming.
  • Woon-werkverkeervergoeding
    Vanaf april 2017 wordt de woon-werkverkeervergoeding (ruim € 21.000) gedekt uit de eigen overhead en niet langer met gemeentelijke bijdrage. Deze afspraak uit het Gelders Sociaal Plan (dat in 2017 eindigt) is daarmee geborgd voor de toekomst en betekent een kostenreductie voor gemeenten en provincie.