Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Controle op energiebesparing bij zwembaden en sauna’s

20 april 2017
Controle op energiebesparing bij zwembaden en sauna’s

Tot 1 juli 2017 controleren de Gelderse omgevingsdiensten 100 zwembaden en sauna’s in Gelderland. De controles richten zich op de wettelijke verplichting tot energiebesparing. Door samen te werken en kennis en ervaringen te delen, brengen de Gelderse omgevingsdiensten het toezicht op energiebesparing bovendien op een hoger niveau.

De toezichthouders controleren of de zwembaden en sauna’s voldoen aan de erkende maatregelen voor energiebesparing voor de bedrijfstak Sport en Recreatie. Een belangrijk aspect tijdens de controles is het doelmatig beheer en onderhoud van de installaties. Vooral op het gebied van het inregelen en het adequaat onderhouden van installaties blijkt vaak veel energie bespaard te kunnen worden.

Gezamenlijke aanpak

De controles komen voort uit het landelijke SER Energieakkoord en het Gelders Energieakkoord (GEA). Het GEA is een gezamenlijke aanpak van provincie, gemeenten, omgevingsdiensten en het bedrijfsleven. In 2020 moeten Gelderse bedrijven minimaal voldoen aan wat wettelijk is voorgeschreven. Dit gebeurt door het wegnemen van knelpunten die ondernemers ervaren (geen tijd, geen kennis, geen financiering) en vervolgens door (extra) toezicht en handhaving.

Geïnformeerd

De toezichthouders van de Gelderse omgevingsdiensten nemen vooraf contact op met de zwembaden en sauna’s om hen verder te informeren. Ook is er overleg met de brancheorganisatie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Raymond Sleegers via r.sleegers@odnv.nl of kijken op de website Infomil.nl.