Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Convenant Gegevensuitwisseling en Samenwerking ondertekend

27 juni 2017
Convenant Gegevensuitwisseling en Samenwerking ondertekend

Op vrijdag 23 juni 2017 hebben de Gelderse Omgevingsdiensten het Convenant Gegevensuitwisseling en Samenwerking met het OM (Functioneel Parket) en Politie ondertekend. Dit gebeurde na afloop van het WABO-coördinatieoverleg dat door de provincie Gelderland werd georganiseerd.

De Gelderse Omgevingsdiensten hebben – samen met de Overijsselse RUD’s – al sinds april 2013 afspraken met Politie en OM rondom gegevensuitwisseling en samenwerking in Oost-Nederland. Met de gezamenlijke ondertekening van dit landelijke convenant hebben de Gelderse Omgevingsdiensten het regionale convenant uit 2013 vernieuwd en sluiten hiermee aan op de landelijke uniforme afspraken. Dit convenant onderstreept bovendien de goede samenwerking in Oost-Nederland.

WABO-coördinatieoverleg
De ondertekening van het convenant sloot goed aan op het thema van het WABO-coördinatieoverleg, namelijk het creëren van een level playing field richting bedrijfsleven vanuit de WABO-bevoegde gezagen (Colleges van B&W en College van GS) en afstemming tussen bestuursrecht en strafrecht. Tijdens de bijeenkomst werden een aantal inhoudelijke VTH-onderwerpen belicht in de vorm van workshops:

  • Gezondheid en VTH
  • Bibob
  • Veranderingen in het buitengebied

Deze onderwerpen dragen bij aan beleidskeuzes en prioritering voor gemeenten en
de provincie Gelderland.