Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Deskundigheid personeel gewaarborgd

9 september 2016
Deskundigheid personeel gewaarborgd

De gemeenten op de Noord-Veluwe en de provincie Gelderland hebben in het voorjaar een uniforme verordening opgesteld om de deskundigheid van het ODNV-personeel te waarborgen. De vaststellingsprocedures bij gemeenten en provincie zijn opgestart en in sommige gevallen afgerond. Waar nodig zijn aan medewerkers individuele opleidingen aangeboden om het kennisniveau op peil te houden.

Voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) zijn kwaliteitscriteria ontwikkeld in opdracht van VNG, IPO en het Rijk. Deze criteria richten zich op de deskundigheid van personeel (deskundigheidscriteria) en de kwaliteit van de organisatie van het werk (procescriteria).

Verordening voor deskundigheidscriteria

Waar een deel van de procescriteria in de wetgeving vastgelegd is, is voor de deskundigheidscriteria een verordening opgesteld. Gemeenten op de Noord-Veluwe en de provincie Gelderland zijn in het voorjaar overeengekomen om een uniforme verordening voor ODNV ter vaststelling voor te leggen aan Raden en Staten. Inmiddels zijn verschillende vaststellingsprocedures bij gemeenten en provincie afgerond.

Bijscholing

Om te garanderen dat de taakuitvoering door bekwame mensen plaatsvindt, startte ODNV het e-portfoliotraject. Een extern bureau heeft van iedere medewerker geïnventariseerd waar hij of zij staat ten aanzien van de deskundigheidscriteria. Op basis van de bevindingen van het bureau, heeft ODNV cursussen en werkafspraken voorgeschreven.

In 2016 worden er aan diverse medewerkers individuele opleidingen aangeboden, zodat het kennisniveau op 1 januari 2017 blijft voldoen aan de eisen van de deskundigheidscriteria. Inmiddels zijn de eerste vergunningverleners, handhavers en adviseurs bijgeschoold. Ook in het najaar staan er diverse cursussen op het programma.