Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Energiebesparing bij bedrijven

24 april 2018
Energiebesparing bij bedrijven

De gemeenten in onze regio hebben eind 2017 besloten om gezamenlijk met de provincie Gelderland, financiële middelen beschikbaar te stellen om het toezicht op energiebesparing door bedrijven te intensiveren. In totaal komt hiermee voor 2018 een bedrag van € 100.000,– beschikbaar waarmee een flinke boost kan worden gegeven aan energiebesparing in de regio.

ODNV controleert tijdens bedrijfsbezoeken in hoeverre bedrijven voldoen aan de eisen uit het Activiteitenbesluit. Goed onderhoud van installaties en andere eenvoudig door te voeren maatregelen worden besproken en er worden afspraken gemaakt over een snelle implementatie. Daarnaast wordt er een mogelijkheid aangereikt om samen met een EPA-adviseur (energie prestatie adviseur) van het project Energieke Noord-Veluwse bedrijven tot verschillende energie besparings- en of opwekmogelijkheden te komen. Het plan van aanpak en de fasering die volgt uit de energieadviezen worden voorgelegd aan ODNV. Hiervan wordt inmiddels door een tiental bedrijven gebruik gemaakt. De verwachting is dat dit aantal in 2018 flink toeneemt.

Energieke Noord-Veluwse Bedrijven
Naast onze toezichtstaken is er een goede samenwerking met IGEV (Innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe) in het project Energieke Noord-Veluwse Bedrijven. Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Noord Veluws Ondernemers Overleg (NVOO), Stichting Energieke Regio, VNO-NCW en Rabobank. Door dit brede draagvlak wordt het project goed ontvangen door de Noord-Veluwse gemeenten, maar belangrijker nog, ook door het bedrijfsleven in de regio.

BE+
Naast het project Energieke Noord-Veluwse bedrijven loopt er in Harderwijk een vergelijkbaar traject via Be Positive (BE+). ODNV brengt ook in dat project voor het voetlicht op welke wijze invulling wordt gegeven aan het toezicht op energiebesparing.

ODNV in company
Om up to date te blijven is er onlangs een korte interne cursus georganiseerd voor de handhavers en vergunningverleners om de wetswijzigingen op het gebied van energietoezicht per 1 januari 2018 toe te lichten. Aansluitend is ingegaan op de techniek en is uitleg gegeven over de cv-installatie en luchtbehandelingskast van ons eigen kantoorgebouw aan de Oosteinde 17 in Harderwijk. Door de 126 zonnepanelen die sinds 2015 op het dak liggen, wordt er jaarlijks 30.000 kWh stroom opgewekt. Desondanks is er nog steeds sprake van een verbruik van 170.000 kWh per jaar. Door het ingezette energiebewust gedrag van de gebruikers en “good housekeeping“ gaat dit verbruik verder dalen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Paul van Liempt, p.vanliempt@odnv.nl of de heer Raymond Sleegers, r.sleegers@odnv.nl