Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Gebiedsgerichte aanpak geur-geluidsklachten in Ermelo

24 april 2018
Gebiedsgerichte aanpak geur-geluidsklachten in Ermelo

Afgelopen twee jaar heeft ODNV vanuit de wijk  ’t Trefpunt en de Julianalaan in Ermelo veel geur- en geluidsklachten ontvangen. De gemeente heeft ODNV daarom in 2017 verzocht om een plan van aanpak te maken. Een projectteam met medewerkers vanuit verschillende vakgebieden heeft dit plan in samenwerking met de gemeente opgesteld. Kort samengevat is inmiddels het volgende al uitgevoerd:

  • het toezicht bij vier bedrijven (Presswood, Technivet, Mouw en Tomassen) is geïntensiveerd;
  • er zijn geur- en geluidsmetingen uitgevoerd;
  • er is een telefonisch leefsituatieonderzoek (TLO ) bij diverse buurtbewoners uitgevoerd.

Het TLO is in de periode van 16 tot en met 22 oktober 2017 door adviesbureau Witteveen en Bos uitgevoerd. In totaal zijn 452 personen gebeld en hebben er 192 personen aan de enquête deelgenomen. Inmiddels heeft ODNV en de gemeente het definitieve onderzoeksrapport ontvangen. In dit onderzoek is de tevredenheid van de bewoners over hun leefomgeving in kaart gebracht. Bovendien is een goed beeld ontstaan over de mate van hinder van geur, geluid en stof dat wordt veroorzaakt door de omliggende bedrijven. De belangrijkste punten uit het TLO heeft ODNV vertaald naar adviespunten voor de gemeente. Hierover gaat de gemeente nog een beslissing nemen. Door niet alleen maar naar één bedrijf of probleem te kijken, maar gezamenlijk met een projectteam, de gemeente en inwoners naar meerdere oorzaken en bedrijven, is deze gebiedsgerichte aanpak een voorloper van de werkwijze van de toekomstige Omgevingswet. Op deze manier wordt al ingespeeld op een integrale aanpak om de fysieke leefomgeving te verbeteren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Theo Roelofs via t.roelofs@odnv.nl