Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Gegevens I-GO nu openbaar in te zien

4 juli 2017
Gegevens I-GO nu openbaar in te zien

Via I-GO hebben VTH-professionals met één muisklik toegang tot de meest actuele gegevens van bijna 36.000 milieu-inrichtingen in Gelderland. Ruim 90 procent van de verplichte gegevens zijn nu te vinden in de online geo-viewer van I-GO: www.igoview.nl. Daarmee sorteert ODNV voor op de komst van de Omgevingswet. De gemeenten, die de gegevens ook kunnen inzien, beschikken zo over actuele data van hoge kwaliteit.

Op www.igoview.nl staat de kaart van Gelderland, met voor ieder bedrijf een stip. Van deze bedrijven is een groot aantal gegevens te zien, zoals: naam, adres, bevoegd gezag, omgevingsdienst met mandaat, vergunningsplichtig of meldingsplichtig en SBI-code. Uiteraard zijn niet alle gegevens in te zien, omdat een deel van de gegevens privacygevoelig is én een deel van de gegevens ook (nog) niet aangeleverd wordt aan I-GO.

Zijn onze gegevens BAG-proof?

In de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) zijn alle bouwwerken en hun adressen in Nederland opgenomen. Sinds kort toetsen we via I-GO de gegevens van omgevingsdiensten aan de BAG. Programmanager John Rayer: ‘Feitelijk worden twee toetsen uitgevoerd. Ten eerste het gebruik van de juiste adressen. I-GO controleert of de adresgegevens die door de omgevingsdiensten worden gebruikt, ook overeenkomen met de adresgegevens die volgens de BAG bij het object horen.

De tweede toets is de match van de BAG-ID’s. Een BAG-ID is een uniek nummer van een pand. Activiteiten waarvan de omgevingsdiensten niet hebben geregistreerd in welk BAG-ID deze plaatsvinden, worden door I-GO voorzien van een suggestie. Deze suggestie wordt geautomatiseerd gedaan op basis van (delen van) straatnamen en postcodes. Dit BAG-ID kan vervolgens door de omgevingsdiensten worden opgevoerd in hun registratie. Daarmee voldoet onze registratie steeds meer aan de eisen van de landelijke basisregistraties.’

I-GO en de energiegegevens

Nu I-GO zo actief gegevens monitort en ‘schoonwast’, wordt ook de aanjagende werking van het programma meer en meer duidelijk. Zo stimuleert I-GO de afzonderlijke omgevingsdiensten om de energiegegevens van bedrijven in hun werkgebied snel en goed op orde te brengen. Deze gegevens zijn sinds kort in de I-GO Kernregistratie opgenomen en kunnen dus door de omgevingsdiensten worden aangeleverd aan I-GO. Met als doel om de realisatie van de energiedoelstellingen te kunnen monitoren en te analyseren welke aanpak het meest effectief is richting bedrijven die nog niet voldoen aan de vereisten van het Gelders Energieakkoord.

Praktijkcases (plus cartoons)

Bekijk de onderstaande casussen die schetsen wat de toegevoegde waarde is van I-GO in de praktijk: