Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Gelderse omgevingsdiensten geven gemeenten inzicht in objectgegevens

1 augustus 2018
Gelderse omgevingsdiensten geven gemeenten inzicht in objectgegevens

De Gelderse omgevingsdiensten hebben de gegevens van objecten met milieurelevantie in Gelderland gebundeld, geüniformeerd en inzichtelijk gemaakt. Niet alleen de omgevingsdiensten zelf kunnen daarvan profiteren. Ook hun opdrachtgevers, zoals de Gelderse gemeenten, hebben voortaan eenvoudig toegang tot de basisinformatie van deze objecten.

De Gelderse omgevingsdiensten gaven in 2015 het startschot voor een gezamenlijke informatievoorziening (I-GO): één voorziening die de gegevens van alle milieubelastende bedrijven in Gelderland bevat en die gevuld wordt – en toegankelijk is – voor de vergunningverleners, toezichthouders en handhavers van de zeven Gelderse omgevingsdiensten. In drie jaar tijd is de voorziening doorontwikkeld tot een kwalitatief goed en uitgebreid gegevensbestand waar ook andere partijen, zoals gemeenten, mee kunnen werken.

Geo-viewer
Gemeenten hebben via de geo-viewer van de Gelderse omgevingsdiensten toegang tot de openbare informatie over milieurelevante bedrijven in heel Gelderland. Deze viewer op www.gelderseomgevingsdiensten.nl/viewer geeft van alle bedrijven een basisset met openbare gegevens, zoals naam en adres, sector, milieucategorie en SBI-code. Doordat de objecten op een kaart geprojecteerd staan, is direct zichtbaar waar een milieurelevant bedrijf gehuisvest is en welke basisinformatie van deze objecten bij de omgevingsdiensten bekend is. Via filters kan onder meer op type inrichting worden gezocht.

Geo-kaartlaag
Een andere optie is het inlezen van deze gegevens als een kaartlaag in een eigen viewer. De kaartlaag is sinds kort opgenomen in het Nationaal Georegister (www.nationaalgeoregister.nl, ‘VTH-objecten Gelderse omgevingsdiensten’). Beheerders van GIS-viewers kunnen de kaartlaag hier ophalen. Zo kunnen gemeenten de gegevens van de milieurelevante bedrijven in hun gemeente tonen in hun eigen viewer, zodat ze niet verschillende bronnen hoeven te raadplegen.

Toezicht en handhaving
Rheden is de eerste Gelderse gemeente die gebruikmaakt van de geo-kaartlaag van de Gelderse diensten. De ervaringen zijn positief. “We zien nu meteen op de kaart waar bepaalde milieurelevante bedrijven zitten”, vertelt Dorinda Veenstra van de gemeente Rheden. “Dat maakt bijvoorbeeld gevelcontroles of actualisering van bestemmingsplannen veel gemakkelijker. Ook toezichthouders kunnen hierdoor sneller inzicht krijgen in een situatie.”

Actuele gegevens
De Gelderse omgevingsdiensten beschikken met I-GO niet alleen over een database, de voorziening zorgt ook voor een continue kwaliteitsverbetering van de gegevens van de diensten. Verschillende kwaliteitstoetsen zorgen ervoor dat de gegevens die de diensten aanleveren, ontdubbeld worden en gecontroleerd worden op juistheid en volledigheid. Door de koppelingen met de BAG en het Handelsregister is de kwaliteit van de gegevens verder verbeterd.

Meer weten over de mogelijkheden van I-GO voor uw gemeente? Neem contact op met de contactpersoon van uw omgevingsdienst, de heer Wouter Meijboom via m.meijboom@odnv.nl of met programmamanager I-GO John Rayer via igo@gelderseomgevingsdiensten.nl of tel. 06 29 38 13 51.