Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Gemeentelijke contactpersonen

18 juli 2019
Gemeentelijke contactpersonen

 

Sinds enige tijd hebben we binnen ODNV een nieuwe rol ontwikkeld, de gemeentelijk contactpersoon, oftewel GCP. Er zijn een aantal redenen geweest om deze rol in het leven te roepen:

 

  • als ODNV willen we graag vroegtijdig aan tafel zitten zodat milieuaspecten vanaf het begin worden meegenomen in een ontwikkeling;
  • tijdig kunnen schakelen op ontwikkelingen en werkaanbod vanuit gemeenten;
  • aanwezigheid bij gemeenten: we merken dat het contact prettiger/soepeler verloopt als we daadwerkelijk bij de gemeenten aanwezig zijn.

Bij de gemeente Harderwijk is Erwin Priester al sinds de oprichting van ODNV één dag in de week aanwezig.
Hij heeft daarom logischerwijs deze rol voor de gemeente Harderwijk op zich genomen.

Erwin Priester: “Het werkt heel fijn om door persoonlijk contact -de nu je hier toch bent vragen- te beantwoorden, of de collega’s te verbinden met onze eigen specialisten. Vaak blijkt op deze manier ook heel snel of een initiatief kansrijk is, zonder daarover heen en weer te moeten mailen.””

Onlangs is Marijke Wolbers gestart om invulling aan deze rol te geven bij de gemeente Putten. Met de gemeente Putten is afgesproken dat zij één dag(deel) in de week bij de gemeente aanwezig is.

Marijke Wolbers: “Als er ontwikkelingen plaatsvinden die gevolgen hebben voor onze advisering, kan er sneller geschakeld worden door deze gevolgen meteen te bespreken met de gemeentelijke collega’s van ruimtelijke ordening. Denk bijvoorbeeld aan de uitspraak m.b.t. PAS en de warme sanering varkenshouderijen.”

Sinds eind 2018 pakt Jan Balkestein deze rol op voor de gemeente Ermelo. Ook hij is één dag in de week aanwezig bij de gemeente.


Jan Balkestein: “Je merkt dat de collega’s van de gemeente je makkelijker en sneller benaderen doordat je een vast moment in de week aanwezig bent. Daarnaast is het gewoon erg leuk om af en toe op een andere locatie te werken.”

Zowel de gemeenten als ODNV zijn positief over deze ontwikkeling. Met name de fysieke aanwezigheid van de GCP bij de gemeente wordt genoemd als groot voordeel.

Inmiddels zijn er gesprekken geweest om ook voor andere gemeenten een GCP in het leven te roepen.