Omgevingsdienst Noord-Veluwe

GreenFerm: vergunning met een positief luchtje

3 januari 2017
GreenFerm: vergunning met een positief luchtje

Een mestverwerkingsinstallatie dat zich in Apeldoorn op de Ecofactorij wil gaan vestigen. Een groot bedrijf met veel potentiële impact, met name op het gebied van geur. Dat is niet zo moeilijk voor te stellen bij een mestverwerker. Toch verliep het proces rond de verlening van de omgevingsvergunning relatief soepel.

Samenwerking en vertrouwen

Roland Bingen, senior adviseur bij OVIJ en projectleider GreenFerm, licht de succesfactoren in dit project toe. “Voor mijn gevoel was dit project een voorloper van hoe straks interactieve besluitvorming vanuit de omgevingsvisie / Omgevingswet moet gaan plaatsvinden. Omdat het bedrijf niet paste in het bestemmingsplan (gezien de zwaarte) bleek er een vrijstelling nodig. Om deze reden is wijkraad De Maten vanaf het begin goed betrokken. We hebben samen met het bedrijf het project en het ontwerpbesluit aan de wijk gepresenteerd. Dit heeft onder andere geleid tot de aanscherping van een aantal geurvoorschriften. Dit is natuurlijk erg belangrijk, zeker bij een bedrijf waar mogelijk een letterlijk luchtje aan zit.”

Door vooraf alle partijen goed mee te nemen in het project ontstond er voor zowel de provincie, de gemeente, de omliggende wijk en het bedrijf zelf een win-win situatie. Belangen als duurzaamheid, grondverkoop, werkgelegenheid en economie voor de landbouw vanwege mestoverschotten zijn hiermee gediend. Nadelen zijn er eigenlijk niet geweest, maar het had natuurlijk ook anders kunnen verlopen. Er zat veel tijdsdruk op het project vanwege de noodzaak voor boeren om mestoverschotten af te voeren en afgesloten contracten. Uiteindelijk werd het een uitvoerig project, dat dankzij de over het algemeen positief kritische houding van de betrokken partijen de moeite waard was om te doorlopen. Vertrouwen tussen de stakeholders was een belangrijke succesfactor.

Vinger aan de pols

De vergunning is zonder dat er beroep tegen werd ingediend verleend, maar daarmee is het verhaal niet afgedaan. Bingen vervolgt: “Het staat vast dat het project in potentie grote impact kan hebben op de omgeving, maar er is veel geborgd in de vergunningsvoorschriften. Dat is ook nodig omdat we voor geur veel aannames hebben moeten doen. Greenferm is nog de enige in zijn soort in Nederland. Als het bedrijf straks daadwerkelijk draait willen we ook weten of alles nog naar wens en volgens afspraak gebeurt. Daarom hebben we een zogenoemde “monitoringsgroep” in het leven geroepen met vertegenwoordigers uit zowel de wijkraad, de gemeente/OVIJ, de provincie en het bedrijf zelf. Ook hier blijven we in gesprek met alle stakeholders, om ervoor te zorgen dat de omgeving weet wat er gebeurt en er geen overlast ontstaat. Reguliere handhaving blijft natuurlijk een stok achter de deur, ook bij deze overleggen.”