Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Groene Handhaving ook des ODNV’s

10 juni 2016
Groene Handhaving ook des ODNV’s

Wist je dat ODNV de taak Groene Handhaving uitvoert namens Regio Noord-Veluwe (RNV) en dat ODNV op dit onderwerp ook werkt aan kennisdeling binnen Gelderland? Omdat RNV geen expertise beschikbaar had voor deze taak heeft zij ODNV bij de oprichting gevraagd de uitvoering op zich te nemen. Peter Pfaff coördineert deze taak bij ODNV.

Groene boa’s

ODNV ondersteunt onder andere ‘groene’ boa’s die in dienst zijn van onder andere gemeenten, provincie, omgevingsdiensten, natuurbeschermingsorganisaties en landgoedeigenaren. De groene boa’s zien toe op de naleving van wet- en regelgeving in bos- en natuurgebieden.

Ook ondersteunt ODNV specifieke handhavingstrajecten (afvaldumping in 2015) en organiseert zij netwerkbijeenkomsten.

Voorjaarsbijeenkomst voor boa’s

Op 5 april 2016 organiseerde ODNV een grote netwerkbijeenkomst voor boa’s. In Tongeren (gemeente Epe) bespraken ruim 70 boa’s thema’s waarmee zij regelmatig geconfronteerd worden. Naast het belang van kennisdeling was de spin-off van de bijeenkomst minstens zo belangrijk.

Boa’s zijn in hun dagelijks werk vaak alleen op pad. Daarom was de netwerkbijeenkomst bij uitstek een moment om bij te praten, de laatste nieuwtjes uit te wisselen en afspraken te maken voor gezamenlijke acties.