Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Het jaarverslag van ODNV 2018

8 april 2019
Het jaarverslag van ODNV 2018

Jaarlijks rapporteert ODNV over haar werkzaamheden aan haar partners. In 2018 is ODNV gestart met het toepassen van het opdrachtgestuurd werken en cyclisch werken. Het principe hierbij is dat mensen om vraagstukken worden georganiseerd. Hiervoor maken wij gebruik van korte cyclische activiteiten van werkplanning, uitvoering, monitoring en bijsturing.
Naast de organisatorische ontwikkeling beschrijft het jaarverslag de resultaten van onze werkzaamheden in 2018 en projecten. U vindt een samenvatting via onderstaande link.

Infographic ODNV jaarverslag 2018
Jaarrekening 2018