Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Inspiratiebijeenkomst Gegevensuitwisseling

11 november 2019
Inspiratiebijeenkomst Gegevensuitwisseling

Dinsdag 24 september 2019 vond bij ODNV de Inspiratiebijeenkomst Gegevensuitwisseling plaats. Bij deze bijeenkomst was iedere gemeente goed vertegenwoordigd. De groep was zeer divers en bestond uit informatiebeheerders, beleidsmedewerkers, milieu en RO adviseurs en vergunningverleners.

Het doel van deze bijeenkomst was om elkaar te inspireren en om te kijken of we wat voor elkaar kunnen betekenen op het gebied van gegevens uitwisseling, om zo initiatiefnemers beter te kunnen voorzien van informatie bij activiteiten binnen de Omgevingswet.

Tijdens de bijeenkomst heeft ODNV de mogelijkheden van Geoweb Harderwijk laten zien en hoe het Milieubeleidsplan van de gemeente Harderwijk is vertaald naar Milieu op de kaart.

Na de presentatie werd ingegaan op het invoeren van gegevens in het Squit 20/20 Omgevingsdossier en de App Op Pad waar alle toezichthouders in het veld mee werken. ODNV liet de interne en externe I-GO viewer zien waar alle bedrijven en milieugegevens te zien zijn.

De bijeenkomst werd na de pauze vervolgd door een presentatie van de gemeente Nunspeet. Deze presentatie ging over de Omgevingsvisie van de NEO gemeentes en de gezondheidswijzer die is ontwikkeld in samenwerking met de GGD. Deze gezondheidswijzer is aangepast naar een Kwaliteitswijzer wat een instrument is om met algemeen toegankelijke gegevens een beeld te schetsen van de status van verschillende gezondheid beïnvloedende factoren.
Het hele grondgebied van de NEO gemeenten is verdeeld in verschillende gebiedstypen (natuur, woonwijk, centrum, buitengebied etc.), per gebied is aangegeven wat het streefbeeld zou moeten zijn. De gezondheidswijzer is een mooie basis om te gebruiken bij bestemmings- of omgevingsplannen en kan een voorbeeld zijn voor de andere gemeentes om mee aan de slag te gaan.

Aan het eind van de bijeenkomst werd door de gemeentes aangegeven dat ze graag aan de slag willen gaan met de inspiratie die ze hebben opgedaan tijdens de bijeenkomst, het was een geslaagde bijeenkomst!