Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Jaarverslag 2016: de belangrijkste resultaten op een rijtje

20 april 2017
Jaarverslag 2016: de belangrijkste resultaten op een rijtje

Als ODNV investeren we continu in de relatie met onze partners en in de verbetering van onze producten en diensten. Dit komt mede tot uiting in de vernieuwde opzet van het jaarverslag; een duidelijke indeling, heldere figuren en interviews die duiding geven aan de cijfers.

De belangrijkste resultaten op het gebied van toezicht, vergunningverlening, handhaving en milieuadvisering voor onze partners (de gemeenten op de Noord-Veluwe en de provincie Gelderland) op een rijtje.

  • ODNV heeft 901 milieucontroles bij bedrijven uitgevoerd: 104% van het geplande aantal controles. Hiervan is 70% uitgevoerd zoals gepland. De overige 34% is uitgevoerd naar aanleiding van tussentijdse verzoeken en initiatieven van de partners. Uit de controles blijkt dat 67% van de bedrijven de milieuvoorschriften naleeft.
  • In de praktijk bleek dat meer dan 50% van de milieuklachten betrekking had op geuroverlast en meer dan 25% op geluidsoverlast.
  • In 32 gevallen heeft ODNV handhavingsinstrumenten ingezet (vooraankondiging last onder dwangsom) om te komen tot naleving van milieuwetgeving. ODNV heeft 8 keer een definitieve last onder dwangsom op moeten leggen.
  • In totaal zijn er 650 milieuvergunningen en -meldingen afgehandeld. 86% hiervan is afgehandeld binnen de afgesproken en/of wettelijke termijn. Daarmee behaalt ODNV haar norm van 80%.
  • Naast de reguliere werkzaamheden heeft ODNV projecten uitgevoerd die gericht zijn op het verbeteren van het naleefgedrag van bedrijven. In dit jaarverslag zijn diverse projecten uitgelicht.
  • In de samenwerking met de partners heeft ODNV gewerkt aan kwaliteitsverbetering van de taakuitvoering. Dit heeft betrekking op coördinerend, tactisch/strategisch en bestuurlijk niveau, maar ook intern.
  • Het jaarverslag sluit af met een doorkijk naar het komende jaar. 2017 zal in het teken staan van de doorontwikkeling van de taakuitvoering door ODNV, want ook 2017 zetten wij ons in om een bijdrage te leveren aan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Verhoeven via p.verhoeven@odnv.nl.