Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Jaarverslag 2017

12 februari 2019

Het werkpakket van Omgevingsdienst Noord-Veluwe bestaat in grote lijnen uit de milieutaken op het gebied van Toezicht en Handhaving, Vergunningverlening en Advisering. Deze taken worden uitgevoerd voor de provincie Gelderland en gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

In 2017 hebben wij meer dan het aantal afgesproken controles uitgevoerd en hebben de vergunningen en meldingen conform de afgesproken termijnen afgehandeld. Bij de adviestaken hebben we veel extra werkzaamheden kunnen uitvoeren voor de gemeenten die deze taken bij ons hebben belegd. Zie ons complete jaarverslag 2017 hieronder en de controleverklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2017.

ODNV Jaarstukken 2017
Controleverklaring ODNV 2017