Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Jan Polinder, nieuw bestuurslid ODNV

7 september 2016
Jan Polinder, nieuw bestuurslid ODNV

De heer Jan Polinder, wethouder in de gemeente Elburg, heeft de heer Rien Boukema opgevolgd als lid van het algemeen en dagelijks bestuur van ODNV. Op 31 maart 2016 is hij tot DB-lid gekozen.

De start van ODNV heeft de heer Polinder van dichtbij meegemaakt. Hij verving Rien Boukema in die tijd en is als zijn vervanger sinds de oprichting van ODNV betrokken bij de organisatie. Polinder: “ODNV is een prima organisatie, waarbij de versnipperde kennis en kunde die bij de individuele gemeenten aanwezig was, op een goede manier bij elkaar gebracht is. Vooral op het gebied van milieutaken is dit grote winst, want ‘missers’ kunnen een grote impact hebben op de kwaliteit van de leefomgeving in de brede zin van het woord.”

Polinder ziet het voor de organisatie als een uitdaging om dicht bij de gemeenten te blijven staan. Toch is dit wat hem betreft belangrijk: “Burgers en bedrijven moeten ODNV blijven zien als onderdeel van de gemeentelijke overheid.”