Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Landelijk brancheteam autodemontage

10 juni 2016
Landelijk brancheteam autodemontage

Het toezicht op autodemontagebedrijven, een gemeentelijke taak, wordt in de regio Noord-Veluwe uitgevoerd door ODNV. Theo Roelofs is namens ODNV voorzitter van het landelijke brancheteam autodemontage. Hij organiseert jaarlijks twee bijeenkomsten waarbij het delen van ervaringen (kennis en kunde) centraal staat. 2 juni vond in Harderwijk de eerste bijeenkomst van dit jaar plaats.

De ochtend stond in het teken van kennisdeling tussen de toezichthouders van de omgevingsdiensten. Dit moment werd aangegrepen om het kennisplatform Autodemontage op de website Omgevingsdienst.nl in gebruik te nemen. Daarnaast werd er een instructiefilm getoond over het maken en uitvoeren van een massabalans. Deze instructiefilm is gemaakt ter verduidelijking voor andere omgevingsdiensten. ’s Middags gaven diverse instanties een toelichting op ontwikkelingen in de branche.

Landelijk brancheteam

Het brancheteam autodemontage heeft als doel de kwaliteit en de professionaliteit van het toezicht en de handhaving op een hoog peil houden. Door het beschikbare netwerk kan het toezicht effectief en efficiënt worden uitgevoerd. Bovendien helpen de deelnemers in het netwerk elkaar om vergelijkbare gevallen van overtredingen zo veel mogelijk op dezelfde wijze aan te pakken (uniformiteit). De deelnemers houden elkaar op de hoogte van wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving en bespreken zaken die bij andere instanties spelen. De speerpunten die voortkomen uit de bijeenkomsten die het brancheteam organiseert, kunnen door de deelnemende partijen worden opgenomen in hun jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s.

Deelnemende partijen

Het brancheteam bestaat uit een vertegenwoordiging van toezichthouders van de omgevingsdiensten, ARN, Stiba, SGS, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Belastingdienst, RDW en het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit.