Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Maak kennis met de heer Jan Polinder, nieuw bestuurslid van ODNV

20 juni 2016
Maak kennis met de heer Jan Polinder, nieuw bestuurslid van ODNV

De heer Jan Polinder, wethouder in de gemeente Elburg, heeft de heer Rien Boukema opgevolgd als lid van het algemeen en dagelijks bestuur van ODNV. Op 31 maart 2016 is hij tot DB-lid gekozen. Polinder (42) is getrouwd en vader van twee kinderen. Wanneer kwam hij voor het eerst in aanraking met ODNV en welke uitdagingen ziet hij voor de organisatie?

Kunt u iets vertellen over uw functie in de gemeente Elburg?

Sinds 2008 ben ik wethouder in de gemeente Elburg. Daar heb ik de portefeuille Grondexploitaties Regio onder mijn hoede. Daarvoor was ik zes jaar lang raadslid voor de SGP.

Wat is kenmerkend voor u?

Over het algemeen ben ik honkvast. Voor mijn wethouderschap was ik dertien jaar lang projectleider bij een architectenbureau, waar ik na mijn stage voor de HTS Bouwkunde was blijven werken.

Wanneer kwam u voor het eerst in aanraking met ODNV?

De start van ODNV heb ik van dichtbij meegemaakt. Ik verving mijn collega Rien Boukema, die destijds de portefeuille Milieu had. Hij was door ziekte een tijd lang uitgevallen en als zijn vervanger ben ik al sinds de oprichting van ONDV betrokken bij de organisatie.

ODNV is in uw ogen…?

Een prima organisatie, waarbij de versnipperde kennis en kunde die bij de individuele gemeenten aanwezig was, op een goede manier bij elkaar gebracht is.

Wat spreekt u aan in ODNV?

De gemeenten die participeren in ODNV hebben een organisatie dichtbij die specialistische taken deskundig voor hen uitvoert. Vooral op het gebied van milieutaken hebben ‘missers’ een grote impact op de kwaliteit van de leefomgeving in de brede zin van het woord.

Welke uitdagingen ziet u voor ODNV?

Een uitdaging voor ODNV is om dicht bij de gemeenten te blijven staan, waarbij de burgers en bedrijven ODNV blijven zien als onderdeel van de gemeentelijke overheid.