Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Milieubelemmeringen, kansen en uitdagingen voor vakantieparken

7 januari 2016
Milieubelemmeringen, kansen en uitdagingen voor vakantieparken

Een aantal recreatieparken in Harderwijk heeft aangegeven de recreatiebestemming om te willen zetten naar een woonbestemming. Omdat een woonbestemming in de milieuwetgeving vaak beter is beschermd dan een recreatiebestemming brengt de omgevingsdienst in beeld welke juridische kansen en belemmeringen er zijn bij deze transitie.

In de omgeving van de recreatieparken kunnen bronnen aanwezig zijn die de leefomgevingskwaliteit nadelig kunnen beïnvloeden. Zo kunnen bedrijven geur veroorzaken, beïnvloeden wegen de geluid- en luchtkwaliteit en brengt een aardgastransportleiding de nodige veiligheidsrisico’s met zich mee. In wetgeving zijn de uiterste grenzen vastgelegd waarbij er nog voldoende leefomgevingskwaliteit is te garanderen. Bij transformatie van recreatie naar een woonbestemming mogen deze grenzen niet overschreden worden.

Stoplichtkaarten

De milieuaspecten brengt de omgevingsdienst in beeld door middel van het stoplichtmodel. In de kleuren groen, oranje en rood wordt zo inzichtelijk welk belemmeringen er op dit moment aanwezig zijn. In de rode gebieden is onder de huidige omstandigheden geen transitie  naar wonen mogelijk. In het groene gebied zeker wel en in het Oranje gebied is het mede afhankelijk van beleidsmatige keuzes.

Vervolg

Zoals uit de geluidcontouren van de A28 is af te leiden, zijn de uitdagingen om de parken te transformeren naar wonen fors. In het komende half jaar word beoordeeld of de belemmeringen op innovatieve en creatieve manieren zijn op te lossen voor de parken die zich in de rode en de oranje zone bevinden.