Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Milieuwebsite gemeente Harderwijk

25 april 2018
Milieuwebsite gemeente Harderwijk

ODNV heeft samen met de gemeente Harderwijk het milieubeleid van de gemeente Harderwijk ontsloten op een milieuwebsite. De website is al even online, maar graag brengen wij deze alsnog onder uw aandacht. Op de website is het gemeentelijk milieubeleid te vinden, informatie over verschillende milieuthema’s, een beschrijving van milieuthema’s per wijk en veel interactieve kaarten.

Het huidige milieubeleidsplan van de gemeente Harderwijk is alweer tien jaar geleden vastgesteld. Na het milieubeleidsplan zijn nog een aantal verschillende beleidsdocumenten vastgesteld. Op de milieuwebsite is het beleid toegankelijk en actueel gemaakt.

Daarnaast is er veel geografische informatie beschikbaar over de milieuthema’s in Harderwijk. Te denken valt aan geluidscontouren, bodemkwaliteitskaarten en externe veiligheidscontouren. Op de website wordt een ontwikkelingskaart gepresenteerd. Voor deze kaart klikt u op ‘Milieu op de kaart’. Met deze kaart kan snel worden gekeken wat kansen en aandachtspunten zijn op een bepaalde locatie in de gemeente.

Neemt u vooral eens een kijkje op deze website. Mocht u vragen hebben over het uitdragen van uw milieubeleid, dan kunt u gerust contact opnemen met de heer Erwin Priester via e.priester@odnv.nl.