Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Nieuwe werkwijze geluidcontrole bij evenementen

11 november 2019
Nieuwe werkwijze geluidcontrole bij evenementen

ODNV heeft de nieuwe onbemande geluidmeter ingezet voor geluidmetingen bij twee feesten tijdens de Botterdagen in Elburg afgelopen september.

In het geval van de Botterdagen is het mogelijk geweest om gedurende beide feesten onder de toegestane geluidnorm te blijven. De nieuwe geluidmeter maakt handhaving van de toegestane geluidmeter voor zowel initiatiefnemer als toezichthouder eenvoudiger.

Onbemande geluidmeetset
Sinds eind 2018 beschikt ODNV over een nieuwe geluidmeetset (Munisense), waarmee gedurende langere tijd onbemand geluid gemeten kan worden. Alle meetdata kan via een webpagina direct en achteraf bekeken en zelfs teruggeluisterd worden. Dit geldt zowel voor de toezichthouder als voor de initiatiefnemer of inrichtinghouder en indien gewenst de omwonenden van de te controleren activiteiten.

Alle betrokkenen kregen zowel tijdens de soundcheck als tijdens de feesten, de link naar de webpagina waar de meetgegevens te volgen waren. Bij een overschrijding verandert de kleur zodat directe bijsturing mogelijk is.

De actuele informatie is niet alleen voor toezichthouder handig. Geluidtechnici van evenementen kunnen achter de mengtafel met tablet of mobiel zelf direct het effect zien van het ingestelde geluidniveau. Naderhand kan een rapportageblad samengesteld waar het verloop van het geluidniveau afgezet wordt tegen de in de evenementenvergunning afgegeven norm.