Omgevingsdienst Noord-Veluwe

ODNV als eerste ‘live’ met nieuw Omgevingsdossier

20 april 2017
ODNV als eerste ‘live’ met nieuw Omgevingsdossier

ODNV heeft een belangrijke stap gezet om partners nog beter te bedienen en hen te voorzien van belangrijke informatie. Sinds 23 februari 2017 werken we met het Squit 20/20 Omgevingsdossier. Deze webgebaseerde doorontwikkeling van Squit XO maakt samenwerking en objectgerichte informatiedeling mogelijk, zowel intern als extern.

Directeur Peter Verhoeven: “Omdat we de eerste omgevingsdienst zijn die met de nieuwe applicatie werken, zullen we zeker in het begin onze weg moeten vinden. De eerste ervaringen zijn echter positief. Het is een prachtige oplossing. Onze partners en wijzelf maken nu gebruik van dezelfde informatie en toch behouden we de vrijheid om onze eigen werkprocessen in te richten. Bovendien is de aansluiting bij de informatievoorziening van de Gelderse Omgevingsdiensten nu eenvoudiger.”

ODNV en gemeenten gebruiken dezelfde informatie

Wat het Squit 20/20 Omgevingsdossier uniek maakt, is dat het kan integreren met de applicaties van onze partners. Alle relevante, vakinhoudelijke informatie kan via het Omgevingsdossier worden gedeeld. Denk aan informatie over milieu-inrichtingen, bouwwerken, brandveiligheid en drank en horeca.

Vigerende situaties

Elke keer als er bijvoorbeeld een melding of aanvraag wordt ingediend, maakt ODNV een nieuwe vigerende situatie aan. De betreffende activiteiten en kenmerken worden ingevoerd. Belangrijke documenten worden gekoppeld. Denk hierbij aan de aanvraag, de beschikking en de plattegrond.

Efficiënte werkwijze

Hoe beter de applicatie wordt gevuld, hoe makkelijker de toezichthouder zijn milieucontroles kan uitvoeren. Het Omgevingsdossier biedt de toezichthouder de mogelijkheid om de gegevens ter plaatse te bekijken en de controle met digitale checklisten uit te voeren. De toezichthouder voegt zijn eigen bevindingen en activiteiten op locatie toe. Bij terugkeer op kantoor is het controlerapport direct beschikbaar en kan de toezichthouder de controlebrief op een eenvoudige manier naar het bedrijf sturen.

Toekomst

Het Omgevingsdossier is nog volop in ontwikkeling. Zo wordt het bijvoorbeeld op korte termijn mogelijk om automatisch voorschriften aan activiteiten te koppelen. Ook zullen er naast de vakinhoudelijke modules milieu en zwemwater binnenkort nieuwe modules beschikbaar komen. Denk hierbij aan de modules slopen en bouwen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Balkestein via j.balkestein@odnv.nl.