Omgevingsdienst Noord-Veluwe

ODNV heeft financiën op orde

7 september 2016
ODNV heeft financiën op orde

Jaarlijks rapporteert ODNV over haar financiële positie en wordt een nieuwe begroting opgesteld. De jaarstukken 2015 en begroting zijn inmiddels door alle partners akkoord bevonden en vastgesteld.

ODNV kijkt terug op de eerste drie succesvolle jaren in de wetenschap dat alle afgesproken werkzaamheden jaarlijks naar tevredenheid van de opdrachtgevers zijn afgerond. Ook financieel. Sinds de start in 2013 is elk jaar afgesloten met een positief resultaat. Daarom heeft het algemeen bestuur besloten de wijze van financiering van de ODNV te continueren tot 2019.

In het bedrijvenbestand vinden verschuivingen plaats. Zo zijn er bedrijven die stoppen, nieuwe worden opgericht en bedrijven gaan andere werkzaamheden uitvoeren. Voor de begroting 2017 is er een herijking van het bedrijvenbestand geweest. Daaruit blijkt dat ODNV sinds de start in 2013 er 165 bedrijven extra bijgekregen heeft. Doordat ODNV de taken zo effectief en efficiënt mogelijk uitvoert hebben deze extra bedrijven niet geleid tot een verhoging van de begroting.