Omgevingsdienst Noord-Veluwe

ODNV levert input voor Gelders Plussenbeleid

10 juni 2016
ODNV levert input voor Gelders Plussenbeleid

De provincie Gelderland is druk bezig om het Gelders Plussenbeleid vorm te geven. Met het plussenbeleid wil de provincie de groei van niet-grondgebonden veehouderij mogelijk maken als een bedrijf investeert in maatregelen die verder gaan dan waartoe zij verplicht zijn.

Om meer bouwmogelijkheden te krijgen dan toegestaan op grond van het bestemmingsplan dient het bedrijf extra te gaan investeren op één of meer van de speerpunten. De speerpunten zijn milieu, volksgezondheid, ruimtelijke kwaliteit en dierwelzijn. Waarbij de dialoog met de omgeving van de ondernemer een duidelijke plek in het traject moet krijgen.

De provincie is gestart met het project maar is tegelijkertijd nog zoekende hoe dit beleid het beste handen en voeten kan krijgen. Hiervoor heeft de provincie input gevraagd vanuit de praktijk. ODNV volgt de ontwikkelingen en levert waar mogelijk input. Zo verwachten wij onze partners in de toekomst goed te kunnen adviseren over het toepassen van dit beleid.