Omgevingsdienst Noord-Veluwe

ODNV ontvangt bestuursleden voor werkbezoek

2 november 2017
ODNV ontvangt bestuursleden voor werkbezoek

De algemeen bestuursleden en leden van het regionaal bestuurlijk handhavingsoverleg van de gemeenten, nemen op woensdag 8 november 2017 deel aan een werkbezoek bij ODNV. Tijdens deze dag laten wij de bestuurders zien en horen hoe wij onze werkzaamheden in de praktijk uitvoeren.

De bestuurders bezoeken twee locaties; een waterzuiveringsinstallatie en een recreatiepark. Daar worden zij ontvangen en rondgeleid door de eigenaren. Ook vertellen de bedrijven over hoe zij de rolinvulling door ODNV ervaren waar het gaat om vergunningverlening, toezicht en handhaving.

De bijeenkomst is georganiseerd voor de bestuurders met milieutaken in hun portefeuille, om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop ODNV haar taken uitvoert. De middag biedt ook ruimte om het gesprek aan te gaan over elkaars en wederzijdse belangen en verantwoordelijkheden rondom het milieu.