Omgevingsdienst Noord-Veluwe

ODNV stimuleert bedrijven tot energiebesparing

7 september 2016
ODNV stimuleert bedrijven tot energiebesparing

De toezichthouders van ODNV gaan steeds meer voorlichtend te werk om het naleefgedrag van bedrijven te verbeteren. Dit doen zij door ondernemers vooraf te informeren over (verplichte) energiebesparende maatregelen. Hiervoor is een flyer ontwikkeld die de toezichthouders meenemen bij de uitvoering van hun dagelijkse werk.

De flyer dient als middel om het gesprek met de ondernemer aan te gaan. De maatregelen die bedrijven volgens de wet moeten nemen, hangen namelijk samen met het jaarlijks energieverbruik. Boven een bepaald energieverbruik gelden extra regels. Naast beknopte informatie over de Erkende Maatregelenlijst, bevat de flyer inspirerende ideeën en een verwijzing naar de website van ODNV waarop de lijsten te raadplegen zijn.

Ondernemers hoeven niet zelf, of met een professional, op zoek te gaan welke energiebesparende maatregelen hun bedrijf kan nemen. Deze staan al vermeld op de Erkende Maatregelenlijst die de rijksoverheid samen met verschillende brancheorganisaties heeft opgesteld. Treffen ondernemers deze maatregelen, dan voldoen zij aan de wetgeving. Bovendien is het kostenbesparend voor hun bedrijf én goed voor het milieu.