Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Onze nieuwe bestuurders

1 augustus 2018
Onze nieuwe bestuurders

De gemeentelijke verkiezingen in maart dit jaar hebben een nieuw bestuur voortgebracht voor ODNV.
Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van onze partners. Het algemeen bestuur stelt de begroting, jaarrekening en verordeningen vast. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten die door het algemeen bestuur worden genomen.

Leden dagelijks bestuur:

De heer J.W. (Jan Willem) Wiggers: voorzitter, gemeente Hattem
De heer G. (Gerbert) Priem, gemeente Putten
Mevrouw A.C. (Lyda) Sneevliet-Radstaak, gemeente Elburg

Leden algemeen bestuur:

Mevrouw B.E.M. (Bea) Schouten, Provincie Gelderland
De heer L.A. (Leo) van der Velden, gemeente Ermelo
De heer M.E. (Marcel) Companjen, gemeente Harderwijk
Mevrouw Y. (Yasemin) Cegerek, gemeente Heerde
De heer J. (Jaap) Groothuis, gemeente Nunspeet
De heer B. (Ben) Engberts, gemeente Oldebroek

De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. De vergaderdata en vergaderstukken zijn op te vragen via
communicatie@odnv.nl of het centrale nummer: 0341 – 474 300.