Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Opdracht gestuurd werken vanuit interdisciplinaire teams

20 april 2017
Opdracht gestuurd werken vanuit interdisciplinaire teams

Dit jaar is ODNV gestart met opdracht gestuurd werken vanuit interdisciplinaire teams. Waar we voorheen werkten vanuit een sectorale indeling, benaderen we het werk nu meer vanuit het voorliggende vraagstuk. De nieuwe werkwijze staat niet op zich zelf. We sorteren voor op de komst van de Omgevingswet, waar integraal werken een van de belangrijkste aspecten is.

In 2016 hebben we met alle collega’s opgaven benoemd om ODNV door te ontwikkelen. De nieuwe organisatiestructuur en sturingsfilosofie zijn hier een uitwerking van. Het stelt ons in staat om in te spelen op toekomstige veranderingen. Denk aan veranderingen in wetgeving, maar ook aan ontwikkelingen in het partnerschap met de gemeenten en de provincie. Beiden vragen om een flexibele organisatie die kansen weet te benutten.

Verbeterde samenwerking

Het verbeteren van de samenwerking, vooral tussen de verschillende vakdisciplines, was één van de speerpunten. Hier is nu een start mee gemaakt. Er werken nu interdisciplinaire teams aan thema’s als Energiebesparing en specifieke bedrijfsdossiers.

Belangrijke stap

Dit jaar gebruiken we om de nieuwe manier van werken goed in de vingers te krijgen en verder te ontwikkelen. Met de meer opdracht gestuurde werkwijze hebben we een belangrijke stap gezet in het realiseren van onze missie: mensen stimuleren om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan een gezonde en veilige fysieke leefomgeving.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martin van der Meirsch via m.vandermeirsch@odnv.nl.