Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Nieuws

Groene Handhaving ook des ODNV’s

10 juni 2016

Wist je dat ODNV de taak Groene Handhaving uitvoert namens Regio Noord-Veluwe (RNV) en dat ODNV op dit onderwerp ook werkt aan kennisdeling binnen Gelderland? Omdat RNV geen expertise beschikbaar had voor deze taak heeft zij ODNV bij de oprichting gevraagd de uitvoering op zich te nemen. Peter Pfaff coördineert deze taak bij ODNV. Groene

ODNV levert input voor Gelders Plussenbeleid

10 juni 2016

De provincie Gelderland is druk bezig om het Gelders Plussenbeleid vorm te geven. Met het plussenbeleid wil de provincie de groei van niet-grondgebonden veehouderij mogelijk maken als een bedrijf investeert in maatregelen die verder gaan dan waartoe zij verplicht zijn. Om meer bouwmogelijkheden te krijgen dan toegestaan op grond van het bestemmingsplan dient het bedrijf

Milieubelemmeringen, kansen en uitdagingen voor vakantieparken

7 januari 2016

Een aantal recreatieparken in Harderwijk heeft aangegeven de recreatiebestemming om te willen zetten naar een woonbestemming. Omdat een woonbestemming in de milieuwetgeving vaak beter is beschermd dan een recreatiebestemming brengt de omgevingsdienst in beeld welke juridische kansen en belemmeringen er zijn bij deze transitie. In de omgeving van de recreatieparken kunnen bronnen aanwezig zijn die

Naleefstrategie voor ODNV

7 januari 2016

De Gelderse omgevingsdiensten hebben een voorzet voor een meer uniforme naleefstrategie in heel Gelderland opgeleverd. Inmiddels zijn besluitvormingsprocedures opgestart en in een aantal gevallen al afgerond, om deze strategie vast te stellen. Afgelopen najaar heeft ODNV de naleefstrategie in diverse ambtelijke overleggen besproken. Tijdens het Regionaal Bestuurlijk Handshavings Overleg (RBHO) is vastgesteld dat het document