Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Nieuws

ODNV levert input voor Gelders Plussenbeleid

10 juni 2016

De provincie Gelderland is druk bezig om het Gelders Plussenbeleid vorm te geven. Met het plussenbeleid wil de provincie de groei van niet-grondgebonden veehouderij mogelijk maken als een bedrijf investeert in maatregelen die verder gaan….

Milieubelemmeringen, kansen en uitdagingen voor vakantieparken

7 januari 2016

Een aantal recreatieparken in Harderwijk heeft aangegeven de recreatiebestemming om te willen zetten naar een woonbestemming. Omdat een woonbestemming in de milieuwetgeving vaak beter is beschermd dan een recreatiebestemming brengt de omgevingsdienst in beeld welke….

Naleefstrategie voor ODNV

7 januari 2016

De Gelderse omgevingsdiensten hebben een voorzet voor een meer uniforme naleefstrategie in heel Gelderland opgeleverd. Inmiddels zijn besluitvormingsprocedures opgestart en in een aantal gevallen al afgerond, om deze strategie vast te stellen. Afgelopen najaar heeft….