Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Nieuws

Project Tankstations krijgt vervolg om naleefgedrag te verhogen

19 december 2016

Vanuit het landelijke project Tankstations heeft ODNV alle tankstations op de Noord-Veluwe gecontroleerd op de naleving van milieuvoorschriften. Uit de nulmeting blijkt dat 69 procent van de bedrijven voorschriften overtreedt op de thema’s bodem, lucht,….

Omgevingswet; learning on the job

19 december 2016

Elke dag worden er volop cursussen en bijeenkomsten over de Omgevingswet aangeboden. Als je niet oppast, stroomt je mailbox vol met allerlei goed bedoelde opleidingen en trainingen. De Omgevingswet is hot. Weliswaar is de invoering….

IGEV, NVOO en ODNV slaan handen ineen voor energiebesparing bij bedrijven

19 december 2016

Om bedrijven te stimuleren energiebesparende maatregelen te treffen, starten het Innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe (IGEV), het Noord Veluws Ondernemers Overleg (NVOO) en de Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) in 2017 met het project ‘Energiebesparing bij bedrijven op….

Bezuinigingsdoelstellingen behaald

9 september 2016

Omgevingsdienst Noord-Veluwe heeft bij de start van de organisatie in 2013 een bezuinigingsdoelstelling meegekregen. Dit hield in dat ODNV vier jaar de tijd had om een bezuiniging door te voeren die oploopt tot 7,5% van….

Deskundigheid personeel gewaarborgd

9 september 2016

De gemeenten op de Noord-Veluwe en de provincie Gelderland hebben in het voorjaar een uniforme verordening opgesteld om de deskundigheid van het ODNV-personeel te waarborgen. De vaststellingsprocedures bij gemeenten en provincie zijn opgestart en in….