Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Nieuws

Maatregelen om energie te besparen

12 november 2018

Voor veel bedrijven zijn er nieuwe erkende maatregelen om energie te besparen die per 1 januari 2019 in werking treden. In het Energieakkoord voor duurzame groei is afgesproken dat bedrijven en het bevoegd gezag hier meer prioriteit aan gaan geven. Een voorbeeld vindt u hieronder.   Infrarood stralers Voor kantoren, winkels, magazijnen of ruimte waar

Samen kom je verder, het is leuker en uitdagender

12 november 2018

Veel van ons werk als ODNV kent een individuele component. Er wordt een vergunning verleend, een controle uitgevoerd, een advies gemaakt of de expertise voor een lastige juridische kwestie gevraagd. Als het druk is wordt de neiging alleen maar groter om vooral daarmee bezig te zijn. En dat terwijl er zoveel meer is! Hoe zorg

Samen voorbereiden op de Omgevingswet

12 november 2018

Omgevingsdienst Noord-Veluwe werkt samen met de projectleiders Omgevingswet van gemeenten en ketenpartners, aan het inzichtelijk maken van onze rol en werkzaamheden voor de Omgevingswet. De invoering van de Omgevingswet is gepland op 1 januari 2021. Deze wet gaat het integrale kader vormen voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet is de vertaling van de

Vuurwerkcontroles

12 november 2018

Ieder jaar voert het vuurwerkteam van ODNV controles uit bij vuurwerkverkooppunten. Dit team bestaat uit een aantal milieutoezichthouders die deskundig zijn in de eisen omtrent de opslag- en verkoop van vuurwerk.  Voor effectief toezicht en om de overlast voor ondernemers te beperken, worden alle locaties waar vuurwerk wordt opgeslagen en/of verkocht, projectmatig bezocht. Administratieve controle

Achtmaandsrapportage ODNV gereed

12 november 2018

Drie keer per jaar rapporteert ODNV over de voortgang van haar taakuitvoering. Onlangs is de achtmaandsrapportage van 2018 opgeleverd. Deze rapportage is voor een groot gedeelte een cijfermatig document en is vooral om antwoord te geven op de vraag of de voortgang van het uitvoeringsprogramma op schema ligt. Het algemene beeld is dat ODNV op