Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Nieuws

Nieuwe norm PFAS

13 december 2019

Landelijke PFAS-normen Vanaf 1 december 2019 geldt voor alle gemeenten in de regio Noord-Veluwe* het door het Rijk gepubliceerde geactualiseerd tijdelijk handelingskader PFAS. De eerder vastgestelde tijdelijke Noord Veluwse toepassingsnormen voor landbodem komen hiermee te….

Inspiratiebijeenkomst Gegevensuitwisseling

11 november 2019

Dinsdag 24 september 2019 vond bij ODNV de Inspiratiebijeenkomst Gegevensuitwisseling plaats. Bij deze bijeenkomst was iedere gemeente goed vertegenwoordigd. De groep was zeer divers en bestond uit informatiebeheerders, beleidsmedewerkers, milieu en RO adviseurs en vergunningverleners…..

Verzilver uw dak met zonnepanelen

11 november 2019

Met het project ‘Verzilver uw dak’ wil de provincie Gelderse ondernemers stimuleren om 600.000 m2 aan nieuwe zonnepanelen op bedrijfsdaken aan te leggen. Hiermee dragen ondernemers samen met de provincie bij aan een energieneutraal Gelderland….

Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie

11 november 2019

Sinds 8 juli 2019 is in heel Nederland het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ van kracht. Het tijdelijk handelingskader betreft een reactie op het stagnerende grondverzet bij projecten in de grond-,….

Nieuwe werkwijze geluidcontrole bij evenementen

11 november 2019

ODNV heeft de nieuwe onbemande geluidmeter ingezet voor geluidmetingen bij twee feesten tijdens de Botterdagen in Elburg afgelopen september. In het geval van de Botterdagen is het mogelijk geweest om gedurende beide feesten onder de….