Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Nieuws

Nieuwe website, Werken bij Gelderse omgevingsdiensten

1 augustus 2018

Er is een nieuwe website in de lucht, werkenbijgelderseomgevingsdiensten.nl Hier vindt u een overzicht van vacatures binnen de Gelderse omgevingsdiensten. Maar ook informatie over de Gelderse omgevingsdiensten en waar zij voor staan. Verder  stellen medewerkers van de verschillende omgevingsdiensten zich voor en lichten het taakgebied waarin zij werken toe.

Gelderse omgevingsdiensten geven gemeenten inzicht in objectgegevens

1 augustus 2018

De Gelderse omgevingsdiensten hebben de gegevens van objecten met milieurelevantie in Gelderland gebundeld, geüniformeerd en inzichtelijk gemaakt. Niet alleen de omgevingsdiensten zelf kunnen daarvan profiteren. Ook hun opdrachtgevers, zoals de Gelderse gemeenten, hebben voortaan eenvoudig toegang tot de basisinformatie van deze objecten. De Gelderse omgevingsdiensten gaven in 2015 het startschot voor een gezamenlijke informatievoorziening (I-GO):

Onderzoek gezamenlijke aanpak Asbestdaken

1 augustus 2018

In aanloop naar het verbod op Asbestdaken per 1 januari 2024 hebben de bestuurlijke opdrachtgevers ODNV gevraagd om een plan van aanpak op te stellen. Om het plan goed te laten aansluiten op de wensen van de gemeenten is op 4 juli jl. met de bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgevers een bijeenkomst georganiseerd om de ambities

Onze nieuwe bestuurders

1 augustus 2018

De gemeentelijke verkiezingen in maart dit jaar hebben een nieuw bestuur voortgebracht voor ODNV. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van onze partners. Het algemeen bestuur stelt de begroting, jaarrekening en verordeningen vast. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten die door het algemeen

Verbod asbestdaken

25 april 2018

Op 1 januari 2024 treed het asbestdakenverbod naar verwachting in werking. Voor die tijd moeten alle asbestdaken zijn vervangen. Het verbod geldt nu voor alle gebouwen en objecten met asbesthoudende dakbedekking, die in contact staat met de buitenlucht, oftewel asbesthoudende golfplaten, dakleien en bitumen. Het verbod richt zich dus niet op asbesthoudend dakbeschot, want dit