Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Nieuws

Verbod asbestdaken

25 april 2018

Op 1 januari 2024 treed het asbestdakenverbod naar verwachting in werking. Voor die tijd moeten alle asbestdaken zijn vervangen. Het verbod geldt nu voor alle gebouwen en objecten met asbesthoudende dakbedekking, die in contact staat met de buitenlucht, oftewel asbesthoudende golfplaten, dakleien en bitumen. Het verbod richt zich dus niet op asbesthoudend dakbeschot, want dit

Milieuwebsite gemeente Harderwijk

25 april 2018

ODNV heeft samen met de gemeente Harderwijk het milieubeleid van de gemeente Harderwijk ontsloten op een milieuwebsite. De website is al even online, maar graag brengen wij deze alsnog onder uw aandacht. Op de website is het gemeentelijk milieubeleid te vinden, informatie over verschillende milieuthema’s, een beschrijving van milieuthema’s per wijk en veel interactieve kaarten.

Gebiedsgerichte aanpak geur-geluidsklachten in Ermelo

24 april 2018

Afgelopen twee jaar heeft ODNV vanuit de wijk  ’t Trefpunt en de Julianalaan in Ermelo veel geur- en geluidsklachten ontvangen. De gemeente heeft ODNV daarom in 2017 verzocht om een plan van aanpak te maken. Een projectteam met medewerkers vanuit verschillende vakgebieden heeft dit plan in samenwerking met de gemeente opgesteld. Kort samengevat is inmiddels

Energiebesparing bij bedrijven

24 april 2018

De gemeenten in onze regio hebben eind 2017 besloten om gezamenlijk met de provincie Gelderland, financiële middelen beschikbaar te stellen om het toezicht op energiebesparing door bedrijven te intensiveren. In totaal komt hiermee voor 2018 een bedrag van € 100.000,– beschikbaar waarmee een flinke boost kan worden gegeven aan energiebesparing in de regio. ODNV controleert tijdens

Jaarverslag 2017, de belangrijkste resultaten op een rij

24 april 2018

In het jaarverslag 2017 presenteert ODNV haar resultaten op het gebied van toezicht, vergunningverlening, handhaving en milieuadvisering voor haar partners: de gemeenten op de Noord-Veluwe en de provincie Gelderland. In dit artikel lees je een kort overzicht van de behaalde resultaten. De resultaten op regionaal niveau: ODNV heeft 897 milieucontroles bij bedrijven uitgevoerd: 109% van