Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Nieuws

Bedrijfsleven in Gelderland op koers met energiebesparing

11 november 2019

Ruim 3800 bedrijfsvestigingen in Gelderland hebben tot nu toe voldaan aan de wettelijke plicht om informatie over energiebesparende maatregelen te melden bij de Rijksoverheid. Dit is meer dan de helft van het totaal aantal Gelderse….

Achtmaandenrapportage ODNV geeft positief beeld

11 november 2019

Iedere vier maanden rapporteert ODNV over de voortgang van haar uitvoeringsprogramma. Het algemene beeld is dat de productie volgens planning verloopt. Een korte greep uit de rapportage: Toezicht De uitvoering van het handhavingsprogramma ligt met….

Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie

1 oktober 2019

Sinds 8 juli 2019 is in heel Nederland het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ van kracht. Het tijdelijk handelingskader betreft een reactie op het stagnerende grondverzet bij projecten in de grond-,….

Informatieplicht energiebesparing

18 juli 2019

In dit artikel wordt kort geschetst wat de informatieplicht energiebe­sparing inhoudt en wat de rol van Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) is. Voor meer informatie kunt u altijd per e-mail of telefonisch contact opnemen met ODNV. Onderaan….

Gemeentelijke contactpersonen

18 juli 2019

  Sinds enige tijd hebben we binnen ODNV een nieuwe rol ontwikkeld, de gemeentelijk contactpersoon, oftewel GCP. Er zijn een aantal redenen geweest om deze rol in het leven te roepen:   als ODNV willen….